(Minghui.org)

ב 30 במאי 2006, מתרגלי פאלון גונג קראו למועצת מחוז היוּליאֵן לגנות בנחרצות את מעשי הזוועה של המק"ס  שמתבטאות בעקירת איברים פנימיים של מתרגלי פאלון דאפא בעודם בחיים, במחנות ריכוז ומחנות עבודה בכפייה ביבשת סין. באותו היום, חברת המועצה ליוּ סינג-מיי הציעה להעביר החלטה שתגנה את זוועות מעשי עקירת האיברים בעוד האנשים בחיים בידי המק"ס. שבעה עשר חברי המועצה הצביעו פה אחד בעד העברת ההחלטה.

 

חברת המועצה ליוּ סינג-מיי בצילום קבוצתי עם מתרגלי הפאלון גונג

חברת המועצה ליוּ סינג-מיי אמרה שנושא החופש וזכויות האדם של מתרגלי הפאלון גונג ראוי לתשומת לב מיידית. היא הביע תקווה שמועצת מחוז היוּליאֵן והממשל המחוזי יעניקו תשומת לב מיוחדת לנושא הזה, ויגנו פה אחד את הזוועות שמתרגלי הפאלון גונג סובלים בידי המק"ס. כמו כן היא הציע שמחלקת הבריאות של המחוז תזהיר את הציבור מפני קבלת טיפולי השתלות איברים שמקורן ביבשת סין, על מנת לעצור את ההתנהגות הבלתי אנושית הזו של המק"ס.

חברי המועצה תמכו בהצעה פה אחד. חבר המועצה ג'או שי-יואן אמר שיש לגנות בנחרצות ולעצור את מעשי הזוועה של המק"ס של הפרת זכויות האדם, ובמיוחד עקירת איברים פנימיים ממתרגלי הפאלון דאפא.

עיתונאי שקיבל הסברים  מאת מתרגלי הפאלון דאפא, אמר שחובתה של התקשורת לספר לכמה שיותר אנשים אודות פשעי המק"ס נגד מתרגלי הפאלון גונג.

 

דיווח בדף הראשי של העיתון "יונייטד דיילי"

ההחלטה כוללת את הסעיפים הבאים:

1. קריאה לאו"ם, לארגוני זכויות האדם ולארגון הבריאות העולמי לשתף פעולה עם מתרגלי הפאלון גונג ולנהל חקירות ממוקדות בסין, לפרסם את הממצאים ולעצור את פשעי המק"ס נגד מתרגלי הפאלון גונג. 2. בקשה ממחלקת הבריאות של מחוז היוּליאֵן לכוון ולעזור לאנשי מקצוע מתחום הרפואה לקבוע מערכת חוקים אתיים שתשמש כמדריך לחולים הנזקקים להשתלות איברים בסין, על מנת שלא יוּלכו שולל ויתנו יד למעשים שמפרים את זכויות האדם. 3. בקשה ממשלת מחוז היוּליאֵן להביא לעיני הציבור מידע בנושא מעשי עקירת איברים פנימיים מאנשים חיים ע"י המק"ס.

בעקבות החלטות מחוזות צִ'יאָיי, יִלָן,קילוּנג, וטָאינַן, לגנות את רדיפת הפאלון גונג ע"י המק"ס, זו היא ההחלטה החמישית במספר, בקרב ממשלות אזוריות בטייוואן, לתת ביטוי לקולו של הצדק.