(Minghui.org)

ב- 26 במאי מתרגלי אוסטריה נשאו טור של אורות לפני בניין השגרירות הסינית בווינה. באותו זמן נערכה בשגרירות קבלת פנים לאח"מים (אנשים חשובים מאד) ביניהם נכללו אורחים רבים מסין ומאוסטריה. כל האורחים ראו את הכרזות החושפות את סיפור עקירת האיברים של מתרגלי פאלון גונג בסין. היו לנו שיחות מעניינות עם רבים מהאורחים.


גברת קשישה אחת, שזה עתה יצאה מהשגרירות, ספרה לנו כי ציינה בפני כל אורח בשגרירות כי הוא חייב לקרוא את הכרזות שלנו.

גברת אחרת שהייתה בדרכה לשגרירות, ביקרה בחריפות את הפרת זכויות האדם המתרחשות בסין. היא אמרה: "פשעי הפרת זכויות האדם המבוצעים כיום בסין על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני הם דבר בלתי ייאמן שלא יעלה על הדעת".

אורח אחר, שמעולם לא שמע על הפאלון גונג רצה לשמוע את כל הפרטים על הרדיפה ועקירת האיברים. הוא ציין כי זו חובתנו לידע את הציבור על עקירת האיברים המתרחשת בסין.

נהג מונית עצר לפנינו עם מכוניתו והצביע עם אגודלו כלפי מעלה (סימן להסכמה ותמיכה) ואמר: "אתם עושים זאת טוב מאד, המשיכו עם העבודה הטובה".

גברת סינית אחת, שזה עתה יצאה מהשגרירות, באה אלינו וקראה את כל הכתוב בכרזות שלנו. מתרגלת ממוצא סיני שדברה עם אותה גברת ספרה לנו מאוחר יותר כי גברת זו היא מכרה שלה וכי לא ראתה אותה למעלה מעשר שנים. היא תמיד ניסתה ליצור אתה קשר כדי לספר לה על פאלון גונג, אך לא הצליחה עד אותו יום.