(Minghui.org)

משתתפי משלחת משרד החוץ הסיני שביקרה בארה"ב, בראשות מנהל מועצת המדינה של משרד החוץ הסיני מעבר לים- צ'ן יוג'י  ראו ושמעו באופן אישי עובדות על הפאלון גונג מפי מתרגלים ביוסטון.

     

המשלחת שהגיעה לביקור בן שמונה ימים בארה"ב, ביקרה ביוסטון ב- 4-5 ליוני, שם קיימו סימפוזיון עם הקהילה הסינית המקומית. מתרגלי פאלון גונג ששמעו על כך, עמדו עם שלטים על הדשא מול המרכז הקהילתי הסיני. המתרגלים הניפו שלטים עם מסרים כמו: "השמים יבעירו את המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית), עזוב את המפלגה למען ביטחונך", "תמוך בעשרה מיליון הסינים שהתנערו מן המפלגה הקומוניסטית הסינית", עיצרו את הרדיפה של הפאלון גונג ע"י המק"ס". המתרגלים הציגו לראווה גם תמונות החושפות את העינויים ומעשי הזוועה בסין. הפעילות משכה תשומת לב מצוות המרכז ומבאי הכנס.

אחד המוזמנים שהגיע לפגישה אמר למתרגלים שהם עובדים קשה למדי. מתרגל אחד ענה לו: "בכלל לא, המשלחת באה אחרי מסע ארוך ואנחנו רק רוצים שידעו את האמת ולעזור להם לקבל מידע שאינם יכולים לקבלו בסין". כשאוטובוס המשלחת הגיע, חמישה אנשי צוות המרכז הרימו שלט ברכה בניסיון להסתיר את מחאת המתרגלים, ועמדו במרכז הכביש כדי לברך את המשלחת לשלום.

המתרגלים הרימו את השלטים למעלה וקראו: "פאלון דאפא הוא טוב", "עיצרו את הרדיפה של הפאלון גונג" וכו'". המשלחת נכנסה בסופו של דבר דרך הדלת הצדדית, כדי להימנע מלעמוד ישירות מול המתרגלים.

הפגישה ערכה כ- 3 שעות והסתיימה בסביבות השעה 7 בערב. כשמנהל המועצה המדינית של משרד החוץ הסיני, צ'ו יוג'י, יצא ביחד עם המשלחת, המתרגלים שוב קראו: "פאלון דאפא הוא טוב", "מק"ס, עיצרי את הרדיפה של הפאלון גונג", "השמים יבעירו את המק"ס, עזבו את המק"ס למען ביטחונכם, עזבו את המק"ס כדי להציל את המדינה". המשלחת עצרה כדי לראות ולשמוע. הם ראו בבירור את המתרגלים והיו עדים בעצמם להבהרת האמת על הרדיפה.