(Minghui.org)

הנופים המהממים ביופיים של שוויצריה מושכים תיירים מכל קצוות תבל. לאחר ההקלות בדרישות שהנהיגה ממשלת שוויצריה לגבי אשרות הכניסה של תיירים סיניים, יותר ויותר סיניים מבקרים שם. לפעמים מגיעים כמאה עד מאתיים תיירים סיניים ביום.

העיר לוצרן המפורסמת במשיכתה לתיירים, היא אתר תיור חובה במיוחד לתיירים הסיניים. המתרגלים רואים במקום, הזדמנות להבהיר את האמת על הפאלון גונג לכל התיירים ובמיוחד לאלה מסין. המתרגלים מחלקים חומרי הבהרת האמת לגבי הרדיפה, כמו גם את "תשעת הדיונים" על המפלגה הקומוניסטית, סידרת מאמרי מערכת שהתפרסמה ע"י עיתון האפוק טיימס.

לאחרונה תיירים ובתוכם גם כאלה מסין, היו המומים מהחשיפה של העיתון לגבי הפשעים של לקיחת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים בעבור סכומי עתק. האנשים מגנים את המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) ותומכים במחאתם השקטה והמגוונת של מתרגלי הפאלון גונג.

בכל פעם שמגיעים אנשים מסין, המתרגלים מתקרבים לברכם ונותנים להם חומרים כמו עיתון אפוק טיימס ומהדורה מיוחדת של "תשעת הדיונים". רובם מוכנים לקבל. כמה מדריכי תיירים אף מעודדים אותם לקחת את חומרי הבהרת האמת. כאשר נתקלים במדריכים שעוצרים בעד הקבוצה לקבל את החומרים, מתרגלי דאפא מספרים להם את האמת. רבים מן התיירים רוצים להקשיב ולבסוף רובם מוכנים גם לקבל את המהדורה של "תשעת הדיונים" ומודים למתרגלים.

בגלל הרמייה והשליטה של המק"ס, ישנם אנשים שמעונינים להקשיב לאמת אך לא מעזים לשמוע אותה ישירות, או לא מעזים לקחת בצורה פומבית חומרים. הם מחביאים במהירות את "תשעת הדיונים" בכיסם. המבקרים שואלים לעתים קרובות את המתרגלים על התעמולה שהמק"ס מפיצה נגד הפאלון גונג ואז המתרגלים מנצלים את ההזדמנות הנדירה הזאת להזמין את המבקרים להתנער מן המק"ס בעצמם.