(Minghui.org)

ככל שעוד ועוד אנשים מבינים את האמת לגבי הפאלון וגונג ואת טבעה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס), אנשים מתוך מערכת המשפט החלו לדבר בשם הפאלון גונג. כפי שדווח, ארבע מאות עורכי דין בסין קראו באופן פומבי להפסקת הרדיפה כנגד הפאלון גונג.

בחודש מאי השנה נשלח לכל רמות מערכת המשפט בסין מזכר בעניין "ארבע מאות עורכי הדין הקוראים באופן פומבי במדינה להפסקת הרדיפה כנגד הפאלון גונג", והמזהיר כי עורכי הדין התומכים בפאלון גונג יוחרמו ויענשו.

זוהי השתקפות של היחס הנוכחי של המק"ס. כאשר המק"ס רודפת את הפאלון גונג, נראה כי קשה להם "לרדת מהעץ שעליו טיפסו". הם שונאים את הפאלון גונג, אך הם גם מפחדים ממנו. אך עדיין אין להם דרכים חלופיות מכיוון ש"אם האוכלוסייה אינה מפחדת ממוות, מה זה יעזור לאיים עליהם במוות" (לאו דזה, ספר הטאו) אנו מאמינים, כי ככל שיעבור הזמן, יותר ויותר אנשים עם מחשבות נכונות יקומו לעצור את הרדיפה של אנשים טובים על ידי המק"ס.