(Minghui.org)

סוכנות החדשות המרכזית של טייוואן דיווחה ב- 22 ליוני 2006, שמועצת העיר טאי-נאן העבירה החלטה המגנה את רדיפת מתרגלי הפאלון גונג בידי המק"ס [1], והחליטה לבקש מכל מועצות הערים והמחוזות שישגרו מכתבים לאו"ם ולמשרד החוץ הסיני.

יותר מ- 30 חברי מועצת העיר טאי-נאן חתמו יחדיו על העצומה. חבר המועצה צ'ן טינג-פיי, אמר שמדובר בנושא של זכויות אדם, ושאין להפלות לרעה אף קבוצת אנשים. "מחובתנו ליידע את ממשלת סין לגבי הסתייגויותינו ממעשיה".

ב- 24 למאי, 2006, בפגישה הראשונה של המועצה ה-16 של העיר טאי-נאן, הועברה החלטה המגנה את רדיפת מתרגלי הפאלון גונג בידי המק"ס, ואת הסחר הלא חוקי באיברים חיים. זוהי עוד החלטה שבאה בעקבות החלטות שהועברו במועצות של מחוז צ'א-יי, מחוז אי-לאן, והעיר קי-לונג, לעשיית צדק וחשיפת ההריגה ההמונית שהמק"ס מבצעת במתרגלי הפאלון גונג.

[1] מק"ס – המפלגה הקומוניסטית הסינית