(Minghui.org)

אבי מטפח של פאלון גונג. במשך שנים הוא לא הלך לבית החולים ולא קיבל תרופות וזריקות. הוא כמעט בן 80 שנה ומצבו הבריאותי טוב מאד. אולם בנובמבר האחרון שמתי לב שהוא החל להרזות ולא ישן היטב. בטנו נראתה כאילו התנפחה, לכן ביקשתי אותו ללכת לבדיקות לביה"ח. בעל כורחו לקחתי אותו לבי"ח ידוע, כשאני מקווה ששום דבר רע לא יתגלה והוא יוכל לחזור הביתה מיד אחר כך. תוצאות בדיקת האולטרה סאונד הראו שהוא חולה בצורה חמורה ועליו להישאר בבי"ח לבדיקות נוספות.

במשך שהותו בבי"ח הוא קיבל זריקות תוך וורידיות כל יום, אך עדיין לא נראה סימן להחלמה. דיברתי עם הרופא האחראי והוא אמר שלאבי יש ציסטות סרטניות, אך מפאת גילו המבוגר, אין בידיהם לעשות דבר. הם רק יכולים לנסות להחזיקו בחיים. אבי התעקש לחזור הביתה. מתרגלים אחדים באו לבקר אותו ושכנעו אותו גם כן לחזור הביתה, ללמוד את הפא ולהביט פנימה. אי לכך אבי חזר הביתה.

אחרי שחזר נוכח לדעת שלאחרונה הוא לא התקדם במרץ, לא שמר על שין-שינג טוב ויש לו הרבה החזקות. לכן, הכוחות הישנים ניצלו את הפרצות. לאחר שחזר מבית החולים הוא למד את הפא כל יום בעוצמה ושיפר את השין-שינג שלו. הוא תרגל את התרגילים ושלח בכל יום מחשבות נכונות, לסלק את כל ההפרעות ולהתנגד לסידורים של הכוחות הישנים. הוא יצא החוצה לעשות את עבודת תיקון הפא והפיץ את הפא כדי להציל יצורים חיים. הוא ביקש את עזרת המאסטר.

המתרגלים באו ללמוד איתו את הפא, ושלחו ביחד מחשבות נכונות כך שיצרו שדה נכון, חזק, שעזר לסלק כל מיני הפרעות, ועזר לשיפור השין-שינג של אבי. אחרי שלושה חודשים, הציסטות שלו נעלמו והוא זכה חזרה בגופו הבריא.

כיום אבי לומד את הפא ומתרגל ביתר חריצות. אני הייתי עד לנס של דאפא במו עיני.

אני מודה למורה ולדאפא, שנתנו לאבא של חיים בפעם השנייה. לפנים ידעתי רק שמתרגלי פאלון גונג הם טובים. כעת, אני מבין באמת את הגדולה של הפאלון דאפא ויודע מדוע מתרגלים עושים את עבודת תיקון הפא כדי להציל יצורים חיים תוך כדי סכנה לחייהם. אני מקווה שכל מיני אנשים ידעו יותר את האמת על הפאלון גונג ויבחרו באמת ובנדיבות ויתנגדו לרדיפה ולרוע.