(Minghui.org)

[תקציר האירועים] משטרת סינגפור הביאה תשעה מתרגלים לבית המשפט ב-14 ביולי, 2006, בגלל תקריות קטנות שהתרחשו לפני תשעה חודשים. המתרגלים יצאו לרחובות ב- 22 ו- 23 לאוקטובר ,2005 לחלק עלונים. הם התפזרו לאורך הרחוב, אבל שוטרים רבים הגיעו וצילמו אותם, והמתרגלים הואשמו בהתכנסות בלתי חוקית. הם יובאו שוב לבית המשפט ב-21 ביולי, 2006. הם עלולים לקבל שלושה חודשים בכלא ו/או קנס של $5000.

מתרגלים ברחבי העולם צריכים להתקשר ברציפות לממשלת סינגפור ולמערכת המשפט כדי להבהיר את האמת. עלינו להבין שהמתרגלים לא עשו שום דבר לא נכון. צריך לבוא לשגרירויות ולקונסוליות של סינגפור במדינות שונות. כמובן שאנחנו יכולים ברוגע ובשלווה לספר להם את האמת, אך לומר את המסר בבירור. זה חשוב שכל כלי התקשורת ידווחו על כך באופן אינטנסיבי על הנושא הזה. אנחנו נצביע על כך שממשלת סינגפור מנסה לרצות את המק"ס. הנה הרקע: ראש משרד 610  לשעבר, לי לנקינג, ביקר בסינגפור ב-6 ליולי. מסביב לזמן הזה הרבה תקריות התרחשו. משטרת סינגפור הוציאה כמה תקריות ישנות ותבעה אותנו. הרבה עיתונים סינגפוריים דיווחו על כך בצורה מאוד שלילית. סוכנות הידיעות שינחואה של המק"ס גם פרסמה כתבה על זה. בכתבה בעיתון הסינגפורי ליאן-הא זאובאו בסינית נכתב כי גברת הואנג צאי-הואה נעצרה מול השגרירות הסינית בגלל התאספות בלתי חוקית לפני כמה ימים. אבל למעשה היא הייתה המתרגלת היחידה שם באותו הבוקר.

קישורים לאירועים רלוונטיים קודמים:

http://falunnews.org.il/articles_p/2006/07/c_03/74312_04.htm http://www.falunnews.org.il/articles_p/2006/06/c_03/66208_25.htm

כמו כן נא ראו בקישור: http://falunnews.org.il/articles_p/2002/12/c_05/1152_04.htm

את הפרק: ב. שלטונו של ז'יאנג מפיץ את הרדיפה המרושעת לארצות זרות