(Minghui.org)

שר המסחר של סין בו שילאי, אחד מעיקרי הפושעים של רדיפת הפאלון גונג, ביקר לאחרונה בפיליפינים. ב- 6 ביוני 2006, מתרגלי פאלון גונג קיימו מסיבת עיתונאים בחזית "מלון מנילה" וחשפו את פשעיו האלימים של בו, במימוש הרדיפה של הפאלון גונג. לאחר מכן מסרו המתרגלים מכתב להנהלת המלון וביקשו לתת אותו לבו שילאי.

מתרגלים מוחים נגד בו שילאי, הפושע נגד זכויות אדם

עד לאפריל 2004, כשבו היה מושל פרובינצית ליאו-נינג, לפחות 103 מתרגלים עונו למוות תחת שיפוטו. לאחרונה מספר עדים חשפו את מציאותו של מחנה ריכוז סו-ג'יא-טון, בשן-יאנג, פרובינצית ליאו-נינג. מאז שנת 2001, איברים חיים הוסרו ממתרגלים ששהו במחנה. בו שילאי חייב לקבל אחריות על אשמה של הרדיפה הברוטלית נגד הפאלון גונג בפרובינצית ליאו-נינג.

מתרגלים מחו בחריפות נגד כניסתו של בו שילאי לפיליפינים. הם קראו לממשלה הפיליפינית לתמוך בצדק ובמצפון כדי לעזור לעצור את המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) ברדיפת הפאלון גונג.