(Minghui.org)

גואן יו (Guan Yu) חי בתקופת שלושת הממלכות (בערך במאה השלישית לספירה). הוא היה מאוד נאמן, הוגן ובעל נימוסים. כצעיר, הוא התיידד עם ליו ביי וג'אנג פיי, ושלושתם הפכו לאחים לדם. מאז שמר גואן יו על נאמנותו והתלווה לליו ביי בקרבות עזים רבים. הוענק לו התואר מפקד ממלכת שו, ודמותו הייתה ידועה בסין במשך כל שנות ההיסטוריה.

גואן יו נהנה מקריאת הספר "אביב וסתיו" ונהג על פי ההדרכה "תרגל איפוק בצלילים, צבעים, בגדים, ניחוחות, טעמים ותנאי מגורים", כלומר אדם צריך להימנע מהאזנה למוסיקה רגשית יתר על המידה, מכניעה לתשוקה מינית, מהפניית תשומת לב מופרזת להופעה החיצונית ולאיפור, מאכילת בשר נא או מאכלים מוזרים, וממחיה בבית מפואר יתר על המידה.

כדי להגן על שתי נשותיו של ליו ביי, גואן יו נאלץ להיכנע למלך צאו צאו, מלך ווי. אבל הוא אמר לצאו צאו בכנות שהוא מחויב לליו ביי ושהוא נשבע שהם לא יחיו זה ללא זה. לכן הוא יקיים את השבועה, ובסופו של דבר יחזור לליו ביי.

צאו צאו ארגן שגואן יו יגור וילון ביחד עם שתי נשותיו של ליו ביי, מתוך תקווה שגואן יו יפר את מחויבותו המוסרית. במקום זאת, גואן יו עמד בחוץ עם נר במשך כל הלילה וקרא את הספר "אביב וסתיו" וכלל לא חש בעייפות.

צאו צאו העניק לגואן יו את התואר של סגן גנרל, והתייחס אליו בנדיבות. הוא נתן לו הרבה זהב, כסף, תכשיטים ומשי. גואן יו סגר את כל אלו במחסן ולא השתמש בשום דבר מהם. כשצאו צאו נתן לגואן יו מקום מגורים, גואן יו חילק את הבית לשני חלקים. החצר הפנימית אוכלסה על-ידי שתי נשותיו של ליו ביי ושמרו עליה שומרים ותיקים. הוא עצמו התגורר בחצר החיצונית. שלוש פעמים ביום הוא השתחווה לחצר הפנימית כדי לברך את נשותיו של ליו ביי. צאו צאו גם שלח נשים צעירות רבות שיתלוו לגואן יו, אך גואן יו ביקש מכולן לגור עם נשותיו של ליו ביי ולסייע להן.

צאו צאו ראה שמעילו הצבאי הירוק של גואן יו הולך ומתבלה ונתן לו מיד מעיל חדש. גואן יו לבש את החדש מתחת למעיל הישן, אך עדיין לבש את המעיל הישן כחיצוני. צאו צאו צחק ושאל אותו מדוע הוא כל כך חסכני. גואן יו השיב: "אני לא חסכן. את המעיל הצבאי הישן הזה נתן לי ליו ביי. כשאני לובש אותו, אני מרגיש שאני אתו. אני לא מעז לשכוח את המעיל הישן רק בגלל שנתת לי מעיל חדש, אז בכל זאת אלבש את הישן למעלה".

צאו צאו הבין שגואן יו הוא אדם נאמן, וכיבד אותו בשל כך. כשנודע לגואן יו איפה נמצא ליו ביי, הוא השאיר פתק לצאו צאו והלך להצטרף לליו ביי בקרבות.

דורות מאוחרים יותר בנו מקדשים כדי להנציח את נאמנותו ומוסריותו של גואן יו. מבנה שנקרא "ביתן האביב והסתיו" הוקם במקום בו הוא קרא את הספר "האביב והסתיו" במשך כל הלילה; הוא גם נקרא "פביליון (ביתן) המוסריות האדירה". הקיסר ג'ו יו-ג'ון משושלת מינג כתב בשיר: "מיהו שהיה מסוגל להחזיק נר בשעות החשוכות ביותר של הבוקר? בכל מקום בסין, קטורת נשרפת כדי לזכור את שמך". ג'ן רו-ג'ואו, פקיד רשמי מקומי משו-ג'ואו בתקופת שושלת צ'ינג כתב שיר אחר על "פביליון האביב והסתיו": "לאחוז בנר בחצות כדי להימנע מחשדות; בית שחולק לשתי חצרות נפרדות. אף על פי שהוא נכנע לצאו צאו, הוא בכל זאת חזר להאן [לליו ביי[; רוחו המבריקה נותרה ביינג-צ'ואן עד עצם היום הזה.