(Minghui.org)

סביבת הטיפוח באזורנו היא רגועה יחסית. אנו מתרגלים בצוותא. לאחרונה, במשך תקופה מסיימת, התחלתי להתרשל במאמצי לתרגל. אפילו צלצולו של השעון לא הצליח להעיר אותי. הייתי מתרץ לעצמי תירוצים כגון שזה לא כל כך נורא לפספס יום אחד, או, בשעה שיורד גשם, שהכבישים חלקלקים מדי. בסך הכל, אלה היו תירוצים שחיפו על עצלנותי. ידעתי בוודאות שזו לא הדרך הנכונה אך התקשיתי מאוד לפרוץ החוצה מתוך רמת הטיפוח הזאת. היו עוד כמה מתרגלים עמיתים בסביבתי שהיו שרויים ברמת טיפוח שכזו.

המורה אמר ב"ללמד את הפא בעיר לוס אנג'לס" (פברואר 2006 ):

"באותו הזמן רציתי שהשינוי של הגוף של פני השטח יהיה במתואם עם החלק שטופח היטב; רציתי שהגוף יהיה מופרד מהמצב האנושי במהלך הטיפוח; ורציתי שהתלמידים המטפחים ישתמשו במחשבות הנכונות שלהם עצמם כדי לשמור על מצב שהוא בדיוק כמו זה של בני אדם. הייתי מולם במבוי סתום במשך שנה בקשר לנושאים האלה".

התגלה אלי העיקרון שבמשך כמה מהשנים האחרונות, כשמתרגלים עמיתים שרויים במצב שבו הם לא מטפחים את עצמם בחריצות, אז הם למעשה הולכים בשביל שנסלל על ידי הכוחות הישנים. לא הצלחנו לפרוץ את ההפרעה הזאת. לו היו כל הגופים הפיזיים של מתרגלי הדאפא יכולים להשתנות במקביל לשיפור בטיפוח-תרגול שלנו, אז זה היה משפיע השפעה מצוינת על פעולותינו במסגרת אימות הפא. עם זאת, הכוחות הישנים מעמידים מחסום גדול בדרכנו זו. דבר זה גורם לנו להרגיש עייפים או עצלים לעיתים קרובות. לא בא לנו לעשות את התרגילים. עלינו להתנגד ולדחות מעלינו את התכנונים האלה של הכוחות הישנים.

בדיוק כפי שהמורה אמר ב"לימוד הפא בועידת 2004 בשיקגו" :

"כמובן, אנו לא מכירים באף אחד מהדברים שהכוחות הישנים ארגנו – אני כמורה שלכם לא מכיר בהם, ותלמידי הדאפא כמובן לא מכירים בהם גם כן".

אז מה, אם כן, עלינו לעשות בנוגע לכך? דבר ראשון, עלינו להבין בבהירות שזה לא אנו אשר לא מעוניינים לעשות את התרגילים. זה לא האני האמיתי שלנו. זה משהו שהכוחות הישנים כופים עלינו. עלינו לסרב להם. חוץ מזה, לימוד הפא ועשיית התרגילים הוא אחד משלושת הדברים שהמורה דורש שנעשה היטב. עלינו לעשות אותו היטב ויהי מה.

לדוגמא, הטיפוח דומה למכונה. כשחלק מסוים משתחרר במכונה, זה יפריע לפעולתה של המכונה בכללותה. לכן, בעצם הטיפוח שלנו, אם אנו מתרשלים בעשיית דבר אחד, אז יהיה לנו קשה מאוד לטפח בחריצות. עלינו לפרוץ החוצה מתוך ההפרעות של הכוחות הישנים וללכת ישר על הדרך שנסללה עבורנו על ידי המאסטר. עלינו לטפח בחריצות יתרה בשלבי הטיפוח הסופיים עד לרגע ההגעה לשלמות המלאה.