(Minghui.org)

הממשלה האוסטרלית הביעה דאגה מכך שהמפלגה הסינית הקומוניסטית קוצרת איברים חיוניים ממתרגלי פאלון גונג. סגן מזכיר המחלקה לקשרי חוץ ולמסחר, דיוויד ריצ'י, תשאל באופן רשמי את סגן שר החוץ הסיני בנוגע להאשמות בפגישה בנושא זכויות אדם שנערכה בקנברה ב- 24 ו- 25 ביולי. מר ריצ'י אמר שאוסטרליה הביעה את דאגתה בשיחות הדו צדדיות שנערכו בין סין לאוסטרליה בנושא זכויות אדם וכי אוסטרליה חוקרת את הנושא.

הסבב העשירי של השיחות הדו צדדיות, שנמשך יומיים, בנושא זכויות אדם בין אוסטרליה לסין, נערך בדלתיים סגורות והסתיים ב- 25 ביולי. במסיבת העיתונאים שנערכה לאחר מכן, שאלו ערוצי התקשורת של הזרם המרכזי שאלות אודות נושא זכויות האדם בסין, ובעיקר בנוגע לקצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים, כפי שנחשף בדו"ח החקירה העצמאי הקנדי. מר ריצ'י פתח את הדיאלוג ואמר שאוסטרליה הביעה את דאגתה באופן ישיר בפני סין בנוגע לקצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג שמבצעת המק"ס.

ערוצי תקשורת רבים של הזרם המרכזי שאלו שאלות על הפאלון גונג ועל דו"ח החקירה העצמאי הקנדי. כאשר נשאל האם ממשלת אוסטרליה תחקור את נושא קצירת האיברים שצויינה בדו"ח אמר מר ריצ'י שהדו"ח הקנדי הוא חמור מאוד. הוא שם לב כי כמה מערוצי התקשורת ומספר אישי ציבור חשו שהטענות בדו"ח הן מהימנות. הוא אמר כי אוסטרליה אינה יכולה לאשר או להכחיש זאת ברגע זה וכי היא חוקרת את הנושא. אם זה אכן נכון, זה מדאיג מאוד.