(Minghui.org)

אבי, גוּאו צ'אנג-צאי, נלקח למעצר משום שבשנת 2006 הוא חילק חומרי הבהרת אמת של הפאלון גונג במחוז נאן-צ'נג של העיר דונג-גואן, אשר בפרובינציית גואן-דונג. מיד העבירו אותו לתחנת המשטרה המקומית, ואז, לאחר שעינו אותו במשך 4 או 5 ימים, הוא הועבר בחזרה למטה הממשל המקומי שלנו.

קציני משטרה מתחנת הממשל המקומית כפתו את ידיו של אבי מאחורי גבו, הכו אותו מכות קשות ונעצו את ברכיהם לתוך בטנו. לאחר שעינו אותו קשות, שלחו אותו למטה משטרת המחוז. הוא נשאר שם במשך יותר מעשרה ימים. אני יכולה לתאר לעצמי כמה סבל הוא נשא במהלך העינויים היום-יומיים. לבסוף הוא נשלח לאגף 7 של מחנה העבודה שין-קאי-פּוּ אשר בעיר צ'אנג-שא, ומרצה גזר דין של 18 חודשים של עבודה בכפייה.

מאז אותו יום שבו אבי נאסר, נאלצתי להתגורר בביתה של סבתי. גילה עובר את השמונים, המקרה של אבי גורם לה לצער עמוק, ומצב רוחה הולך ומדרדר. אם אני מעזה להזכיר את אבי בנוכחותם של השכנים היא נוזפת בי. לאחרונה היא לקתה במחלה קשה. אני מרגישה כאב בלבי כי החיים מרים מהמוות! כולי תקווה שאבי ישוב בקרוב.