(Minghui.org)

חברי וועדת הקונגרס לזכויות אדם בבית הנבחרים של ארה"ב קיימו לאחרונה פגישה בנושא הפאלון גונג. נציגים מארגוני זכויות אדם בין-לאומיים גינו את רדיפת הפאלון גונג ע"י המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

על פי דיווח רדיו אסיה החופשית, ב-21 ליולי מנהל משרד אמנסטי הבין-לאומי סיפר בוושינגטון שעל פי חקירה עצמאית שאמנסטי קיבלה, כמה מאות מתרגלי פאלון גונג נעצרו לאחרונה.

מנהל אמנסטי וושינגטון הוסיף שהמק"ס פתחה ברדיפה בשנת 1999, ועצרה אלפי מתרגלים. על פי מדיניות מחנות העבודה בכפייה בסין, רוב המתרגלים נשפטו למחנות עבודה לתקופה בת 3 שנים. כשהשלימו את מכסת עונשם, בדרך כלל הוארך מעצרם בשנה נוספת.

מנהל אמנסטי אמר שהמתרגלים היו אמורים להשתחרר בשנת 2004. הוא טען שאמנסטי לא יודעת דבר על מצבם של מתרגלים אלה או את מספרם. אם מעצרם הוארך החוק הסיני הופר. הוא הוסיף שאמנסטי מודאגת מאד מבעיית הפאלון גונג, וקרא לממשלה הסינית לשחרר את מתרגלי השיטה.

מר ארפינג ג'אנג, דובר של הפאלון גונג, הסביר את הסיבה לכך שהמק"ס רודפת את הפאלון גונג. הוא אמר: "המק"ס מנסה להרוס את התרבות הסינית המסורתית, כיוון שדברים רבים בקומוניזם מתנגשים עם התרבות והמסורת הסיניות. זה גרם לאסונות רבים לעם הסיני, ובכלל זה גם לרדיפת הפאלון גונג. המק"ס חושבת שפאלון גונג מהווה איום כלפיה בשל מספרם הרב של חבריה".

בנוגע להאשמות האחרונות על קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים, אמר מנהל אמנסטי שחוקר מטעם אמנסטי עדיין חוקר זאת. הם מאד רציניים בנושאים כאלה.

ראש הוועדה לזכויות אדם של הקונגרס אמר שהם מאד מודאגים מן האשמות והדיווחים שפורסמו על ידי קבוצת החוקרים העצמאיים מקנדה. הוא הוסיף ואמר שהוועדה תחקור את הנושא הזה. כמו אמנסטי, גם וועדת הקונגרס לזכויות אדם תחליט אם לפעול בנושא ברגע שיהיו בפניה כל העדויות.

ראש הוועדה אמר שאסור לשכוח את העובדה שאלפי מתרגלי פאלון גונג מוחזקים כאסירים, עוברים עינויים ונרצחים.