(Minghui.org)

לאחרונה שלח חבר הפרלמנט הצרפתי מר ג'וליאן דריי עותק מהמכתב הבא לסניף הצרפתי של "הקואליצייה לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג" (CIPFG). את המכתב כתב לשר החוץ הצרפתי מר פיליפ דוסטה-בלזי.


מר ג'וליאן דריי – חבר פרלמנט

להלן תוכן המכתב:

מר פיליפ דוסטה-בלזי, שר החוץ

13 ליולי 2006, פריס

שר יקר,

כפי שאתה יודע, יותר ויותר אינפורמציה והוכחות חושפות בעקביות הפרה חמורה של זכויות אדם בסין. לאחרונה נודע לי על דבר מזעזע  במיוחד, הקורה במרכזי כליאה בסין. נאמר שהם קוצרים איברים מאנשים בעודם בחיים שאינם מסכימים לתרום את אבריהם, ולאחר חכן שורפים את גופותיהם.

הייתי רוצה לדעת אם מחלקת המדינה הצרפתית הרלוונטית השיגה אינפורמציה בנושא המצב המצוין לעיל והאם זוהי אמת או לא. אם יאומת  שמישהו בסין באמת ביצע פשע כזה, אני הייתי רוצה שתיידע אותי  באיזה פעולות הממשלה שלנו תנקוט כדי לעצור מעשים כאלה, ומה יהיה טבע והיקף הפעולות שינקטו.

מצפה לתשובתך, אדוני השר ברגשי כבוד,

ג'וליאן דריי, חבר פרלמנט מפרובינצית Essonne