(Minghui.org)

בהתבסס על צרכי תהליך תיקון הפא, שליחת המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא בזמנים קבועים בסופי השבוע, אשר החלה ביוני 2001, מסתיימת היום.

במילים אחרות, שלוש הפעמים של שליחת המחשבות הנכונות המפורטות בהודעה שפורסמה ב-3 ביוני 2001 מטעם עורכי מינגהווי/קלירוויסדום "שילחו מחשבות נכונות בזמנים קבועים" (בשעות 5:00, 6:00 ו-7:00 בכל יום ראשון בבוקר זמן בייג'ינג, כלומר זמן ישראל בחצות הלילה של מוצאי-שבת ובשעות 01:00 ו-02:00 של בוקר יום ראשון) הסתיימו היום. ארבע הפעמים ביממה של שליחת המחשבות בו-זמנית על-ידי תלמידי הדאפא בכל העולם, נשארות ללא שינוי עד להודעה רשמית של עורכי מינגהווי/קלירוויסדום.