(Minghui.org)

ב-26 ליולי הוגשה תלונה פלילית נגד שן ג'ונג-יאנג, מנהל "המרכז האוריינטלי להשתלות איברים" בבי"ח מס' 1 בטיאן-ג'ין בסין, בעת נוכח בכנס העולמי להשתלות בבוסטון. התלונה הוגשה ע"י מתרגלי פאלון גונג. יומיים קודם לכן , ב-24 ביולי, הגישו המתרגלים תלונה פלילית נגד צ'ן ג'ונג-הואה, נשיא ביה"ח טונג-ג'י, המוסד למחקר השתלות בוו-האן ; ונגד ג'ו טונג-יו, המנהל של ביה"ח ג'ונג-שאן, מרכז השתלות בשנחאי – המבקרים בארה"ב.

נגד הנאשמים עמדה תלונה של הפרת חוק היסוד בדבר פשעי עינויים שיצא בארה"ב ונתמך ויושם על ידי האמנה בנושא עינויים מאז -1994. הנתבעים מואשמים בקצירת, גניבת ומכירת איברים מאסירים ללא הסכמתם, כולל מתרגלי פאלון גונג האסורים בבתי הסוהר. הנאשמים צריכים להיחשב אחראיים בהיותם ראשי הפשע או שותפים לפשע, במיוחד לנוכח קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים.

העדות העיקרית בהאשמתו של שן ג'ונג-יאנג היא, שרופאים בבית החולים שלו הודו בשיחת טלפון מוקלטת שמקורות האיברים להשתלה כוללות מתרגלי פאלון גונג. חוקים ואמנות זהים שיושמו בהאשמה נגד שן יושמו גם נגד צ'ן ג'ונג-הואה וג'ו טונג-יו.

התובעת, עורכת הדין ד"ר טרי מרש, אמרה ששלושת התביעות שהוגשו תוך יומיים הן רק ההתחלה ברשימה ארוכה של אגודת הפאלון גונג. בימים הבאים שותפיה באגודת זכויות האדם, יודיעו על דיווח שירחיב מנקודת מבט משפטית את הפרטים על פשעי הממשל הקומוניסטי הסיני ברדיפה של הפאלון גונג כולל כל רמת ממשל, מרכזית או מקומית, מחוזית ועירונית. הדיווחים יהיו המלצות לאגודות בינלאומיות לזכויות אדם ולמתרגלי פאלון גונג מסביב לעולם, להגשת כתבי אישום. הדיווח יחשוף גם כן את קצירת האיברים הנכפית על מתרגלים חיים. ד"ר מרש הצביעה גם שאגודת הפאלון גונג, היא ועורכי דין בנושא זכויות אדם, שעוזרים לפאלון גונג בהגשת כתבי אישום בשנים האחרונות, יביאו את בכירי המק"ס ואת הרופאים לדין צדק, ובמיוחד את אלה שלא הפסיקו את השתתפותם ברדיפה.

בחמש השנים האחרונות עורכי דין אמריקאים רבים ביניהם ד"ר מרש, עזרו למתרגלי פאלון גונג למלא כתבי אישום נגד בכירים רבים של המק"ס ולחשוף את פשעיהם ברדיפת הפאלון גונג והפרת זכויות האדם. בין אלה שנתבעו, ג'ו-או יונג-קאנג, בו סי-לאי, סיא ד-רן, ג'או ג'י-גנג והו-אנג הו-א-הו-א. לאחרונה נמצאים לפחות ארבעה מקרים בתהליך משפטי. התביעות המשפטיות של הפאלון גונג בעולם התרחבו לשלושים מדינות וכוללות 57 מקרים. ניתן לומר שהתביעות המשפטיות בנושא זכויות אדם הבינלאומיות של הפאלון גונג, נחשב לתביעה רחבת ההיקף הגדולה ביותר במאה ה-21.

עם הדיווח של קילגור/מאטאס, שבו הוסק שאיברים נקצרים ממתרגלי פאלון גונג חיים בסין, פאלון גונג יביא אותם בכירי המק"ס ורופאים משתפי פעולה בקצירת איברים חיים לדין צדק בעבור הזוועות שלהם.

ד"ר מרש אמרה שעל כל הזוועות האיומות ברדיפת הפאלון גונג להיחשף במלואן. היא מקווה שמשרד התביעה בארה"ב ינהל חקירה פלילית מיידית בנוגע לאותם רופאים המשתתפים בהרג למטרות רווח.