(Minghui.org)

בבוקר ה-21 ביולי 2006 פנו מתרגלי פאלון גונג לקונסולית סינגפור בדנמרק כדי למסור מכתב מאת אגודת הפאלון דאפא בדנמרק, בבקשה משלטונות סינגפור לסגת מהאשמותיה הבלתי הגיוניות נגד מתרגלי הפאלון גונג, וכן שלא להצטרף לרדיפת הפאלון גונג בידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

פורסים בנר מול לקונסולית סינגפור

מתרגלי פאלון גונג מוסרים מכתב לאחד מאנשי הקונסוליה

בבוקר הלכו מתרגלי פאלון גונג לקונסולית סינגפור. הם פרסו כרזות עליהן כתוב באנגלית ובסינית: "פאלון דאפא הוא טוב", "על סינגפור לסגת מהאשמותיה הבלתי הגיוניות נגד מתרגלי הפאלון גונג, ולא להצטרף לרדיפת הפאלון גונג" ו"בואו נעזור כולנו להפסקת הרדיפה של הפאלון גונג". אנשי הקונסוליה האזינו למתרגלי הפאלון גונג ברוב קשב וקיבלו מידיהם את המכתב ומידע נוסף כגון האמת על הפאלון גונג, "תשעה הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית"  ומידע על קציר האיברים של המפלגה הקומוניסטית ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים.

אגודת הפאלון דאפא בדנמרק סיפרה במכתב אשר נמסר לצוות הקונסולארי כי סינגפור מתייחסת באורח בלתי הוגן למתרגלי הפאלון גונג. בעבר ניסו מתרגלי הפאלון גונג להשתמש בכל שיטה אפשרית כדי לספר את האמת על הרדיפה המתנהלת בסין, שיטותיהם שלהם כולן חוקיות ומוגנות על-ידי החוק בארצות דמוקרטיות. מספר האנשים היודעים מהו הפאלון גונג כמו גם את האמת אודות הרדיפה של המפלגה הקומוניסטית הסינית הולך וגדל וזאת בעיקר לאחר שנחשף קציר האיברים בסין, מאז ממשלות רבות והציבור הבינו מה טיבה של המפלגה הקומוניסטית. שנים-עשר מיליון איש כבר פרשו מהמפלגה הקומוניסטית ומהארגונים הקשורים אליה.

המתרגלים בדנמרק מקווים כי ממשלת סינגפור תוכל לראות את המצב לאשורו, תמקם עצמה במקום נכון, לא תלך בעקבות המפלגה הקומוניסטית הסינית ותיסוג מהאשמות הבלתי הגיוניות נגד מתרגלי הפאלון גונג.