(Minghui.org)

אני בן 43. ב- 1993 אובחן כי אני סובל מציסטה גרמית בראש עצם הירך. עברתי ניתוח, אך הוא כשל. לאחר מכן התפתחה מחלתי לנמק בראש עצם הירך. ביקרתי בכל בתי החולים, ונאמר לי כי עלי ללכת על קביים, ושלא אוכל לעבוד בעתיד. אפשרות אחרת הייתה לעבור ניתוח נוסף בו ישימו עצם מתכתי בגופי, שאצטרך להחליף מדי שלוש שנים, בעלות של כ- 50,000 יואן כל פעם [משכורת של 14 שנות עבודה – המת'].

נעצבתי מאוד, והייתי תחת לחץ כבד. אפילו חלפה בראשי המחשבה להתאבד. באותה העת, 1994, התחלתי לתרגל פאלון גונג. מאז מחלתי חלפה והחלמתי לחלוטין, ויכולתי לבצע אפילו עבודות קשות. כבר יותר מעשר שנים שאני בריא, וכל משפחתי מסוגלת לראות את הטוב ואת הכוח של הפאלון דאפא.

ב- 25 לאפריל 1999 החל המשטר של ג'יאנג זמין לרדוף את הפאלון גונג. לא פחדתי שיתנכלו לי, והלכתי לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג, תחת האיום להיעצר. ב- 20 ליולי 1999 הלכתי שנית לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג, ולאחר מכן נסעתי לשם שוב באופניי, אך נעצרתי ונקנסתי ב- 1200 יואן [משכורת ממוצעת של ארבעה חודשי עבודה בעיר – המת']. לאחר מכן, באחד מהימים , הנקראים רגישים [1], פקידי ממשלה ממחוזנו ושוטרים הגיעו להטריד אותי, וניסו להכריח אותי לוותר על הפאלון גונג. לא וויתרתי ולעולם לא אוותר.

ב- 2005, בגלל העבודה הקשה במקום עבודתי, לא למדתי את הפא ולא בצעתי את התרגילים במרץ. יום אחד כשהייתי בעבודה, הרגשתי לפתע כאב ברגלי, ולא יכולתי לעבוד בצורה נורמלית. לאחר שחשבתי על כך, הבנתי שלא למדתי את הפא, לא תרגלתי, ולא הבהרתי את האמת במרץ בגלל פחד.

כשיצאתי להעביר חומרי העברת אמת לאחר ארוחת הערב, הרגשתי כאב כה חזק שהיה לי קשה ללכת, אך התעקשתי לצאת. חשבתי תוך כדי הליכה "אפילו אנשים רגילים שיודעים ש'פאלון דאפא טוב' יכולים להרוויח מכך. אני תלמיד דאפא, ודבר לא יכול לרדוף אותי כשהמאסטר והדאפא לצידי". הכאב ברגלי חלף, ובלי לשים לב, יכולתי ללכת בצורה נורמלית. העברתי את כל חומרי הבהרת האמת ללא מאמץ, והבנתי כמה פלאי הוא הדאפא.

[1] ימים רגישים הם ימים כמו יום טבח הסטודנטים שערך הממשל בכיכר טיאננמן בבייג'ינג ב- 1989, או ה- 20 ביולי, יום תחילת הרדיפה נגד הפאלון גונג.