מתרגלי פאלון דאפא מלמדים את ילדי הצפון לקפל לוטוסים צבעוניים

מתרגלי פאלון דאפא ששמעו על קייטנה של ילדי הצפון בניצנים ירדו עם ניירות צבעוניים כדי ללמד את השוהים בקייטנה כיצד לקפל פרחי לוטוס צבעוניים מרהיבים.

כשמתרגלי פאלון דאפא מעבירים סדנאות לקיפול לוטוסים הם גם מספרים למשתתפים על המשמעות מאחורי פרח הלוטוס. זהו פרח הגדל מתוך בוץ מטונף, אך שומר על טוהרו ועל מלוא יופיו ונשמר זמן רב. בנמשל הכוונה היא לאדם הנמצא בתוך סביבה רווית נורמות מדורדרות, אך שומר על מוסריותו וטוהר לבו ואף שואף לשפרם כל הזמן. אדם כזה נקרא "מטפח".

 שקועים בהכנת לוטוסים