(Minghui.org)

אגודת הפאלון דאפא באתיופיה הוקמה רשמית במרץ 2006, לאחר שאושרה על ידי ממשלת אתיופיה.

בשבוע שעבר, מתרגלים אתיופים ערכו כמה פעילויות כדי להכריז על, ולחגוג, את הקמתה של אגודת הפאלון דאפא באתיופיה. הטקס נערך בעיר הבירה, אדיס אבבה.

ביום ראשון בבוקר, מתרגלים הלכו אל מגרש ספורט ידוע ותרגלו יחד את התרגילים.

כריכת הפאלון גונג בשפה באמהרית

אחר הצהריים נערכה החגיגה בהצלחה באולם הספורט. כ- 150 אנשים, בכל הגילאים וממקומות שונים, השתתפו בחגיגה. מתרגלים הציגו את הפאלון דאפא לציבור והדגימו את חמשת הסטים של התרגילים. בנוסף, הם חשפו את הרדיפה האכזרית של מתרגלי הפאלון גונג בסין.

מתרגל מציג את הפאלון גונג

אנשים מקומיים משתתפים בחגיגה