(Minghui.org)

כוחה של חמלה

בשנת 2005 מתרגלת פאלון גונג שכינויה שיאו מא נחטפה על ידי המשטרה, בפו-שאן, מחוז ליאו-נינג. יום אחד נלקחה והועמדה למשפט בלתי חוקי נגדה. באולם ישבו כשבעה שוטרים בעלי חזות פנים אכזריות שהשגיחו עליה. היא הייתה צלולת מוח וחשבה על מילות המורה:

"חמלה יכולה ליצור הרמוניה בין שמים וארץ, מובילה את האביב מחשבות נכונות יכולות להציל את אנשי העולם הזה".
"הפא מתקן את היקום",  "הונג יין II" (תרגום לא רשמי )

היא שלחה מחשבות נכונות חזקות כדי לרסן את כל השוטרים באולם. שוטר אחד אמר, "אינני מסוגל להכות אותך" אחר אמר "אינני יכול לקלל אותך". חמלתה של שיאו מא כלפי השוטרים עצרה בהם מלבצע פשעים נוספים, וגרמה להם לסיים את המשפט הבלתי חוקי בחופזה.

לאחר שכולם עזבו, שוטר אחר נכנס לאולם. הוא הציע לה ספל מים רותחים בטוב לב מעושה. שיאו מא חשה ברשעותו ומיד חשבה "המורה מגן עלי. אתה לא תפגע בי". בינתיים הוא שפך את המים הרותחים על ראשה. המים הרותחים גלשו על חזה של שיאו מא ולא השפיעו עליה. כאשר השוטר ראה שלא נכוותה, הוא תקף אותה עם אלת הלם. שיאו מא לא זעה כלל. היא הביטה בו עם מחשבות נכונות. השוטר היה מלא זעם ואמר כי בגדיה לבטח מיוצרים מחומרי בידוד. הוא עזב, כשהוא נראה מובס. "אף אחד לא יפגע בי היות והמורה מגן עלי"

ערב אחד מתרגלת פאלון גונג שכינויה שיאו לי יצאה מביתה עם גלופה של הודעות הבהרת אמת, כדי לייצר חומרי הבהרת אמת. כשהגיעה לשטח חשוך, קפץ עליה אלמוני מהאפלולית. הוא הניח את זרועו סביב צווארה ושלף סכין נגד חזה. באותו רגע שיאו לי חשבה שהגבר הינו שוטר מושחת האורב בחשכה. ומחשבתה הייתה "אף אחד לא יפגע בי היות והמורה מגן עלי".

ואז שאל האיש "יש עליך כסף? תני לי אותו!" שיאו לי ענתה שאין עליה כסף. כשהסכין צמודה לחזה האיש השתמש בידו השנייה וחטף וחיפש בארנקה. אך הוא לא מצא דבר. לשיאו לי היו 20 יואן בארנקה, אך האיש לא יכול היה לראות את הכסף. והוא אמר "את יכולה ללכת. אם תסתובבי לאחור אדקור אותך עם הסכין! שיאו לי הרהרה "האם הרוע מנסה להניע אותי מלהציל יצורי אנוש? כיצד יכולה מתרגלת פאלון גונג להיות מאוימת על ידי הרוע? שיאו לי הייתה נועזת. היא לא חזרה לביתה. במקום זאת היא הלכה לייצור חומרי הבהרת אמת כפי שתכננה.