(Minghui.org)

לאחר שהחלה רדיפת הפאלון גונג ב- 1999 נקרא בעלי לעיתים תכופות ל"שיחה" על ידי הממונה עליו. הממונה שילב איומים ושידולים כדי לשכנע את בעלי להפסיק אותי מלתרגל את הפאלון דאפא.

באותו הזמן ידיד של בעלי היה חבר מפלגה בדרגת פרובינציה והוא פחד שבעלי יוענש על ידי יחידת העבודה בה הוא מועסק. כל משפחתו הגיע לבקרנו כדי להפעיל עלי "עבודת שכנוע אידיאולוגית", כשהם קוראים לי לוותר על תרגול הפאלון דאפא לטובת בעלי וילדי. רציתי להבהיר להם את האמת, אך הם פשוט לא הניחו לי להוציא מילה מפי. הם ביטאו הערות חסרות בסיס לגמרי, באומרם שאני לא נראית נורמלית. כל מה שאמרו היה דקלום של התעמולה המשמיצה של שידורי הטלוויזיה שהכפישו את הדאפא ואת תלמידי הדאפא. חשתי חסרת אונים באותו הזמן. מדוע הייתה לידיד הזה דעה כה שלילית על הדאפא ועלי? האם הם לא גיבשו את הבנתם על בסיס התנהגותי החיובית?

כמה שנים חלפו ברגע. לפני חודש פגשתי שנית את ידידו של בעלי וכל משפחתו. הפעם הם שיבחו אותי מעומק ליבם, מחמיאים לי על הופעתי, לבושי, מוצא פי, מעשיי, ועל האיכות הכוללת שלי. הם אמרו שלאורך התרגול שלי עורי הפך לעדין וטהור כעורו של ילד, ושאני יפה. הם גם שיבחו אותי על מזגי הנוח. הם אמרו שליבי אדיב, שעזרתי לבעלי וחינכתי את ילדי היטב, שכולם משבחים את עבודתי, ושאני עושה כל דבר היטב. הם אפילו ביקשו ממני לאפשר לילדם לתרגל עמי פאלון דאפא.

אתמול ישבנו שוב יחד, ועודדתי אותם לבצע את "שלושת הפרישות" (התנערות מהמפלגה הקומוניסטית ומוסדותיה). האישה, שהייתה חברת מפלגה יותר משלושים שנה, אמרה מיד: "מצוין אנו רוצים לפרוש מיד. רק התרגול שאת מתרגלת יבטיח את ביטחוננו". נראה לי שמה שקרה הוא שלא רק שהקשיבו לאמת, אלא שהם גם בחנו אותנו כל אותו הזמן והאמינו לאמת שראו אפילו עוד יותר.

יום אחד צעדתי לאורך שכונתי וראיתי שכן אחד מברך לשלום שכן אחר כשהוא מחזיק עלון הבהרת אמת של הדאפא: "התקרב, זה פאלון גונג בשבילך. זה כתוב היטב. אני מוכן לקוראו למענך". חשתי שמחה בלבי לראות אדם נוסף שהבטיח לעצמו עתיד מרהיב בכך שהעריך את הדאפא כל כך! אנשים באמת מתעוררים.