אני בן 89. הייתי חייל בצבאו של היטלר. מלחמה איומה זו כמעט הרסה את חיי ואת משפחתי. בתי סיפרה לי אודות קצירת האיברים ממתרגלי הפאלון גונג בסין. חשבתי כי העולם לא ייתקל עוד לעולם בדברים בלתי אנושיים כאלה.

אני זקן מלסייע בצורה כלשהי ואפילו אין לי מחשב, אך אני שמח כי בתי סיפרה לי על כך, ושהיא פעילה בהעלאת המודעות בנוגע להפרה זו של זכויות אדם. אני מקווה כי כל הממשלות יביאו במהירות לסיומם של האלימות והסבל האלה. בסופו של דבר כולנו נצטרך לתת את הדין ולשלם על הדברים שעשינו בחיינו.