(Minghui.org)

ב-26 ביולי 2006, ראש העיר אוונסוויל, מר ג'ונתן וויינזפל, הכריז על תאריך זה כ-"יום הפאלון דאפא" של העיר אוונסוויל באינדיאנה. להלן נוסח ההכרזה:

הכרזה

העיר אוונסוויל אינדיאנה

היות שפאלון דאפא הוא תרגול סיני עתיק לשיפור הגוף, הנפש והרוח, המורכב מתרגול, מדיטציה ולימוד המושרש בתרבות הסינית; ו-

היות שפאלון דאפא תומך באמת-חמלה-סובלנות;  ו-

היות שפאלון דאפא, אשר הוצג לציבור בשנת 1992, מתורגל כעת ע"י יותר מ-100 מיליון בני אדם ביותר מ-60 מדינות;  ו-

היות שמתרגלי פאלון דאפא באינדיאנה מציינים הפחתת מתחים, שיפור בריאות והתפתחות רוחנית; ו-

היות שאין ספור מתרגלי פאלון דאפא נרדפים בסין בגלל משנתם; ו-

והיות שתושבי אוונסוויל משתתפים במאמץ העולמי בבקשה שקטה לחופש וזכויות אדם לאלה הזקוקים לכך;

לפיכך, הוחלט שאני, ג'ונתן וויינזפל, ראש העיר אוונסוויל, מכריז בזאת על ה-26 ביולי 2006, כ-

יום הפאלון דאפא

בעיר אוונסוויל, באינדיאנה.

כעדות לכך, אני חותם בחתימת ידי ובמו ידיי הטבעתי את חותמת העיר אוונסוויל, ביום 26 ליולי בשנת אלפיים ושש להולדת ישו.

ג'ונתן וויינזפל ראש העיר


High Resolution Picture