(Minghui.org)

זמן קצר לאחר שנאסרתי לאחרונה, הצלחתי להשתחרר מכוחות הרוע באמצעות מחשבות נכונות והשגתי מחדש את החופש. במשך כול התהליך, בני משפחתי ביטאו התעוררות לאמת כשחשפו באומץ את התחבולות המרושעות של המפלגה הקומוניסטית הסינית המושחתת כשנוכחו בתחבולות מוליכות השולל שלה.

בעבר נעצרתי פעמיים על-ידי שוטרי "משרד 610" מול עיני בעלי. הוא יצר יחסים אישיים עם השוטרים האחראים והתחנן בפניהם שישלחו אותי לחופשי, מה שעלה לו כסף רב. הפקידים הרשמיים של משרד 610 אמרו לו: "היא מאד עקשנית במרכז המעצרים, אם הפעם היא לא תוותר על התרגול בפאלון גונג, היא תידון לעבודה במחנה עבודה בכפייה". או "עצירים אחדים יידונו למאסר. אולי היא תהיה ביניהם. אולי יחוסו עליה אם אתה תתחנן למפרע בפני האחראים מוקדם ככל האפשר". הולכת השולל ותחבולות האיומים שלהם הפחידו מאד את בני משפחתי, ולבסוף גררו אותם לכך שאמרו דברים רעים נגד הדאפא ונגד המורה.

ב-26 ביולי, יום לאחר שנאסרתי, מתרגלים מקומיים עמיתים החלו מיד במאמציהם לשחרר אותי. אחדים מהם יצרו קשר עם בני משפחתי, אחדים הגיעו קרוב למקום מעצרי כדי לשלוח מחשבות נכונות ואחדים ניגשו למשטרה ודרשו שישחררו אותי מיד. למחרת היום נמצאו כרזות תלויות החושפות את עושי הרעה, כמעט בכל העיר. ובינתיים, פרסמו מאמרים על מעצרי באתרי האינטרנט מינג-הווי/קלירוויסדום כדי לחשוף את דבר מעצרי. בדרך זו המתרגלים יצרו גוף בלתי מנוצח; לרוע לא היה היכן להסתתר.

בפעם זו בעלי ניגש ישר לשוטר האחראי ושאל אותו "האם עדיין נשאר בך טבע אנושי? היא מתנהגת בצורה נהדרת בגלל שהיא מתרגלת בפאלון גונג, והיא מאד חשובה למשפחתנו. חמה וחמתה הם בני מעל 80 ונכדתנו נגמלה זה עתה מיניקה. אני סובל ממחלה דיאבטית. כולנו תלויים בה. אנחנו לא נחוס עליך אם דבר מה רע יקרה לה". השוטר לא היה מסוגל לענות. גם בני הצטרף לבעלי וטען כנגד השוטר. השוטר ענה בחיפזון: "אני יודע שאתה משתמש ביחסיך האישיים כדי לשחרר אותה. לאמך לא יעונה כל רע".

לאמיתו של דבר בני משפחתי כלל לא עשו שימוש ביחסים אישיים. להפך, המשטרה שלחה הודעה באמצעות אחדות ממכרותיי: "אם תשלמו לנו, נשחרר אותה מיד, אחרת...." האם זו לא חטיפה? אין פלא שאנשים אומרים: כיום השוטרים הם בני בליעעל במדים". כל בני משפחתי הגיעו להבנה שכסף לא יפתור את הבעיה. לכן בעלי ניגש למשטרה ואמר: נהגתי לשלם לכם כסף כדי לשחררה בכל מחיר בכל פעם שעצרתם אותה, אבל עכשיו אין לי כסף. להפך, אני שקוע בחובות". הוא גם אמר לקרוביי: אין עליכם להקצות שום סכום של כסף על המקרה הזה. זאת לא בעיה כספית. הם רוצים להפעיל עלינו שוב את אותה תחבולה, כדי לסחוט מאתנו כסף כפי שעשו בפעמיים הקודמות. הפעם הם לא יצליחו. אנחנו בהחלט לא נשלם להם".

גם בניי התווכחו עם מפקד המשטרה המקומית: "מדוע אינך מגן על התושבים המקומיים באזור שיפוטך?" תשובתו הפתיעה "אעשה זאת אם תשלמו לחשבוני 1,000,000 יואן". איזו התנהגות מבישה!

עם מחשבותיהם הנכונות ומעשיהם הנכונים, עמיתי המתרגלים לא חסכו כל מאמץ לחשוף את עושי העוולה. באותו הזמן הם שמרו על קשר עם בני משפחתי ושתפו עמם פעולה. בחמלתו הרבה של המורה, עברתי את המצוקה הזו באופן ראוי.

משפחותיהם של המתרגלים שנעצרו צריכות לשמור על מחשבות של חוקי צדק, לראות ולהכיר מבעוד מועד את מזימות עושי הרעה ולדרוש בגלוי את שחרורם של אלו שנעצרו. הם לא צריכים להפעיל מניפולציות. זו מלחמה בין הטוב והרוע.

כל מה שכתבתי הן הבנותיי והתנסויותיי ברמה בה אני נמצאת כיום. אנא הצביעו בחמלה על כל דבר מוטעה. בטיפוח שלנו אנחנו יכולים לשפר את עצמנו אך ורק לפי דרך הדאפא. אחרת נפגר בתיקון הפא.