(Minghui.org)

מתחילת ה- 5 במארס השנה, תחנת הרדיו של מינג-הווי החלה לשדר 24 שעות ביממה לאסיה, בעיקר ליבשת סין וטייוואן, דרך לווין   Eutelsat W5. מבחן ההרצה הושלם.

רקע

על-פי קווין, מפיק בתחנת הרדיו של מינג-הווי, רדיו מינג-הווי הוקם בנובמבר 2005 כתחנת רדיו להבהרת האמת, מה שעושה גם אתר האינטרנט של מינג-הווי (הגרסה הסינית של Clearwisdom). בהתחלה השתמשו בשידורים באותות רדיו של גלים קצרים כדי לשדר לסין, אבל כיום זה משודר לכל אסיה, כולל יבשת סין, 24 שעות ביממה דרך לווין Eutelsat W5, ביחד עם NTDTV, רדיו "קול התקווה",  VOA(קול אמריקה) ו- RFA (רדיו אסיה החופשית).

המפיק הסביר עוד ששלושת קהלי הצופים העיקריים של רדיו מינג-הווי הם מתרגלי פאלון דאפא, הציבור בכלל, ומבצעי הפשעים המשתתפים ברדיפה של הפאלון גונג. תכניות מגוונות הן בהכנה לשלושת קהלי היעד האלה.

תכני התוכנית

קווין אמר: "מאז החלה המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) ברדיפת הפאלון גונג בשנת 1999, המתרגלים בסין איבדו את החופש להשתתף בקבוצת לימוד הפא, תרגול התרגילים ושיתוף התנסויות. לכן רדיו מינג-הווי והאתר יצרו כמה קטגוריות מסווגות, במיוחד לקבוצות תרגול: חדשות מינג-הווי, שיתוף התנסות בטיפוח, תכניות לימוד לילדי גן וכו', כשהם מאפשרים למתרגלים בסין גם ללמוד על המצב העכשווי של אימות הפאלון דאפא, הבהרת אמת והתנסויות בטיפוח דרך האינטרנט או באוויר".

הוא המשיך ואמר, שרדיו מינג-הווי מכין גם תכניות לציבור הכללי ובתוכם חדשות מינג-הווי בקצרה, מוקדים עכשוויים, פורום של מינג-הווי, המימד השלישי, שבועון מינג-הווי, קול המוסיקה השמימית הטהורה, תרבות מסורתית וכו'.

לאלה שמשתתפים או השתתפו ברדיפה, הוכנו קטגוריות מסווגות שדנות במוקדים עכשוויים: טוב או רע הנובעים ממחשבה ספונטאנית אחת וכו'. קווין אמר שההאזנה לתכניות אלו תשמש אזהרה לאנשים אלה לגבי תוצאות מעשיהם. אלו מהם שישמעו שפשעיהם נחשפים במינג-הווי, לא יהיו כל כך מעורבים בפועל ברדיפה כמו בעבר, או יפסיקו להשתתף בכלל אחרי שהוארו לעקרון "שהטוב יתוגמל בטוב, והרע יפגוש גמול רע".

איך לקלוט אותות

קווין אמר שהלווין מכסה אזור רחב בסין. רוב המקומות דרומה לפרובינציית ליא-או-נינג ומזרחה לפרובינציית גאן-סו, יכולים להשתמש בצלחת לווין בגודל 60-90 ס"מ (נקראת בפשטות האוזן הקטנה) התכנית אינה מקודדת וניתן לקלוט אותה במקלטים הכי פשוטים. אלה שכבר קולטים בשיטות לווין W5, יכולים בקלות לקלוט את רדיו מינג-הווי על-ידי סריקת תדרים.

פרטים טכניים וטיפים נוספים ניתן לראות בגירסה האנגלית למאמר, בלינק: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/3/17/83597.html

הוא הזכיר במיוחד שהיתרון בשידור דרך הלווין הוא, שלא ניתן להפריע לו בקלות, לחסום אותו או לצנזר אותו על-ידי המק"ס. הוא גם מוסיף שהוא מאד בטוח.

הוא גם הזכיר שרדיו מינג-הווי עדיין משתמש בשני אותות גלים קצרים, כדי לשדר ליבשת סין פעמיים ביום לשעת שידור אחת בכל פעם. השידורים האלה הם בזמן בייג'ינג מ- 6:00 -7:00 בבוקר ב-  7150 KHz, ובשעות 9:00-10:00 בערב ב- 6030 KHZ.