(Minghui.org)

ב- 19 ביולי 2007 קיימו מתרגלי פאלון גונג מצפון אמריקה, אירופה ואסיה כינוס מול בניין הקונגרס בוושינגטון די.סי בדרישה להפסקת הרדיפה. בכינוס נאמו מספר חברי קונגרס אמריקאים ומנהיגים של ארגונים לא ממשלתיים, עורכי דין לזכויות אדם וקורבנות הרדיפה.

פרנק פאלונה, חבר קונגרס מניו ג'רזי, שלח מכתב לכינוס, התומך בפעילים בוושינגטון העושים להפסקת רדיפת הפאלון גונג. להלן תוכן המכתב ששלח:

חברים יקרים:

ברצוני להביע את תמיכתי בכם היום, כשאתם מקיימים את הכינוס שלכם לציון "שמונה שנים לרדיפת הפאלון גונג בסין". מחאה דינאמית זו תסייע להעלות את תשומת הלב הנדרשת להפרות המתמשכות של זכויות האדם של מתרגלי הפאלון גונג. אני מאמין כי הנואמים הנכבדים, קבוצות התרגול של הפאלון גונג, והתערוכות שארגנתם לכבוד כינוס זה, ידגישו בצורה יעילה את הבעיות העולות כתוצאה מהרודנות של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

כפי שאתם יודעים, הבעיות שמתרגלי הפאלון גונג עומדים מולן ממשיכות להתגלות. מצטברות ראיות שמעידות כי פקידים רשמיים במק"ס החזיקו מתרגלי פאלון גונג במחנות ריכוז לפני שרצחו אותם בשל איברי גופם, עצמותיהם ורקמות גופם. במקרה אחר, יותר מ-800 מתרגלי פאלון גונג גורשו באלימות מהונג קונג, כשניסו להשתתף בחגיגות לציון עשר שנים להעברת הונג קונג לידי סין. השמצתם של מתרגלי הפאלון גונג אינה מתרחשת רק בסין. הפרות אלה של זכויות אדם ממשיכות בקהילות הסיניות-אמריקאיות. הקונסוליה הסינית צברה שליטה ב"אגודת הסטודנטים ואנשי האקדמיה הסינים", ומסיתה את הארגון לצאת למערכות נגד הפאלון גונג בקמפוסים במספר מכללות. ברור כי זוועות אלה [...] לא יכולות להמשך ללא התייחסות.

בעזרתכם, ובאמצעות כינוסים מסוג זה, אני מאמין כי אנו יכולים לנקוט בצעדים כדי לתקן את הנושאים האמורים. אני רוצה להודות לכם על המאמצים המתמשכים שלכם להביא לתשומת לב כי רפובליקת העם של סין מפרה את זכויות האדם של מתרגלי הפאלון גונג.

בכבוד רב פרנק פאלונה