(Minghui.org)

הרודפים המרושעים השתמשו באמצעים שונים, מרושעים ביותר, כדי לרדוף את מתרגלי הדאפא, ההולכים בדרך אלוהית. לאחר עשיית מעשים רעים כאלה הרשעים לא יכולים שלא להביא על עצמם את הגמול הרע המגיע להם, והם פוחדים יותר מכל מאמונתם המוצקה והאיתנה של מתרגלי הפאלון דאפא במורה ובדאפא.

יום אחד באפריל 2004, בעוד קבוצת מתרגלים צפתה ב-DVD של פאלון דאפא להבהרת האמת, אדם שלא ידע את האמת על הפאלון דאפא דיווח עליהם. לאחר מכן, חבורת שוטרים מיהרה אליהם. המתרגלים, שהתכחשו לתכנונים של הכוחות הישנים, סירבו לשתף פעולה עם הכוחות המרושעים והמשיכו לצפות בסרט הווידיאו של "ההצתה העצמית".

בסופו של דבר, כל אחד מהם נאלץ לשלם קנס של 200 יואן ולאחר מכן השוטרים עזבו.

לאחר דיון על המצב, המתרגלים סברו כי כלל לא היו צריכים לסחוט מהם סכום כלשהו של כסף, כיוון שלשוטרים לא הייתה סמכות לקנוס אותם או להוציא לפועל הליך משפטי כלשהו נגד מתרגלי דאפא. מאחר והמתרגלים הכירו בסחיטה ושילמו את הכסף, הם עודדו את השוטרים לבצע פשעים מסוג זה. צפייה ב-DVD להבהרת האמת הייתה מעשה נכון. לכן, הם כתבו עצומה ושלחו אותה למשרד הפיקוח של 'לשכת ביטחון הציבור' הפרובינציאלית. בעצומה הועלו שתי נקודות: 1. ה-DVD בו צפו היה עותק של תכנית ערוץ הטלוויזיה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (CCTV) בשם "נקודת דיון עיקרית". המתרגלים לא עשו כל דבר רע בכך שצפו בתכנית בניסיון לגלות מה באמת קרה. 2. הם שילמו את הקנסות, אך לא קיבלו קבלות כלשהן, שזו שחיתות מצד המשטרה. בסוף העצומה, כל המתרגלים חתמו את שמותיהם האמיתיים, את מינם ואת כתובתם.

לאחר שבחן את העצומה, משרד הפיקוח שלח את תשובתו לאגף המשטרה: "הודו בטעויותיכם והחזירו את הקנסות". המתרגלים הבינו שמטרתם העיקרית לא הייתה לקבל חזרה את הקנסות ששילמו אלא להציל יצורים חיים. אך, כדי לחמוק מהבושה, אגף המשטרה המחוזי ביקש מהממשל המחוזי להחזיר את הקנסות. לאחר מכן הממשל המחוזי ביקש מהממשל הכפרי להחזיר את הקנסות. ראשי הממשל הכפרי אמרו כי הם אינם מבינים את הסיבה האמיתית להחזרת הקנסות, אך המתרגלים סירבו לקבל את התגובה הזו. לכן, האחראיות הועברה חזרה לממשל המחוזי שם היו עדיין בכירים שטענו כי גם הם לא מכירים את כל הסיפור, והאחראיות הוחזרה שוב ל'לשכת ביטחון הציבור'. הודות להעברת הטיפול במקרה הלוך ושוב, אנשים רבים שמעו על כך והמתרגלים השתמשו בהזדמנות הזו כדי להבהיר את האמת לאנשים רבים. הכוחות המרושעים הושמדו, אנשים נוספים שמעו את האמת על הפאלון גונג, והמצב תוקן במלואו.

מתרגל אחד, שמאמין אמונה מוצקה בדאפא ובמורה שאף לעשות כל דבר שהמורה ביקש מהמתרגלים. כיוון שהמורה ביקש מאתנו לספר לאנשים את האמת על הדאפא כדי להציל אותם, הוא הלך כל יום לשווקים שונים כדי לספר לאנשים על הדאפא ולעזור להם לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית ומארגונים הקשורים בה. עד כה, הוא עזר לכ- 1,500 אנשים לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית והוא עזר לאנשים שעבדו בשלושה ארגונים מקומיים של המפלגה לפרוש מכולם. "המערכת לביטחון הציבור" התרגזה ושלחה מספר שוטרים, בראשותו של אחד מראשי אגף המשטרה, לביתו של אותו מתרגל. אותו מתרגל ידע כי הוא מציע הצלה לאנשים, שזה הדבר הנפלא והנהדר ביותר שאדם יכול לעשות, והאמין אמונה מוצקה כי יצורים אחרים לא יכולים להפריע למה שהוא עושה. אם המשטרה תעז להתערב זה יחשב לביצוע פשע.

המתרגל נעמד לפתע, הצביע על השוטר שרשם את הפרטים וצעק "מה אתה עושה?" השוטר נבהל מהחקירה הפתאומית ונעמד בלי להרגיש. המתרגל אמר "צאו כולכם החוצה. רק השוטר הבכיר יכול להישאר". נראה היה שהשוטרים התבלבלו והם עזבו. אז הוא אמר "אך עליך להתרחק 20 מטרים מכאן". השוטר ציית. לאחר מכן הוא אמר לשוטר הבכיר "קשה להיכנס למשרד שלך. עכשיו כשאתה כאן, זה מצוין. פרוש מהמפלגה הפוליטית המרושעת שלך (המפלגה הקומוניסטית הסינית)..." לאחר ששמע זאת, השוטר הבכיר אמר "אנחנו יכולים לשוחח על זה אחר כך, אנחנו יכולים לעשות זאת אחר כך" ועזב עם השוטרים האחרים.