(Minghui.org)

ב-14 בספטמבר 2007, שני מתרגלי פאלון גונג מיפן הגישו תביעה נגד ג'יאה צ'ינג-לין, יו"ר "הוועדה המייעצת של העם הסיני" וחבר "הוועדה המתמדת המרכזית של הפוליטביורו" של המפלגה הקומוניסטית הסינית, בגין רצח עם, עינויים והשמצה. ג'יאה צ'ינג-לין ביקר בעיר קוב שביפן בזמנו. עד כה, ארבע תביעות עומדות נגד ג'יאה צ'ינג-לין מחוץ לסין. מתרגלים הגישו גם תביעה נגד בו שי-לאי, שר המסחר הסיני, שהיה אמור לבקר בקוב יחד עם ג'יאה, אך ביטל את ביקורו לפני הנסיעה.


עורך הדין של מתרגלי הפאלון גונג (משמאל) ויו"ר אגודת הפאלון דאפא (מימין)


התובעים ועורך הדין

ב-14 בספטמבר, יו"ר אגודת הפאלון גונג ביפן ועורך דינו שלחו את התביעה לבית המשפט באוסקה. בתביעה ציינו המתרגלים כי ג'יאה צ'ינג-לין היה מעורב באופן פעיל ברדיפת הפאלון גונג כשהיה ראש העיר של בייג'ינג. הוא ניהל את הרדיפה והוא אחראי ל-49 מקרי מוות של מתרגלי פאלון גונג בבייג'ינג.

בו שי-לאי היה מעורב גם כן באופן פעיל ברדיפת הפאלון גונג כשהיה ראש העיר של דא-ליאן. מ-1999 עד 2004, 29 מתרגלי פאלון גונג עונו למוות בדא-ליאן. בתקופה בה שי-לאי היה מושל פרובינציית ליאו-נינג רדיפת הפאלון גונג החריפה מאוד. עד אפריל 2004, 103 מתרגלי פאלון גונג עונו למוות בליאו-נינג.

מתרגלי פאלון גונג תבעו פקידי ממשל בכירים רבים במפלגה הקומוניסטית הסינית בכל רחבי העולם כולו. עד כה עומדות 14 תביעות נגד בו שי-לאי ו-4 נגד ג'יאה צ'ינג-לין. התביעה הראשונה נגד ג'יאה צ'ינג-לין הוגשה באוסטריה בספטמבר 2004.

שני תובעים, אחד סיני ואחד יפני, שנשפטו, עברו שטיפות מוח ונכלאו בבייג'ינג ובדא-ליאן, תבעו את ג'יאה צ'ינג-לין ובו שי-לאי בגין עינויים ופרסום השמצות נגד הפאלון גונג.

במסיבת עיתונאים ציין עורך דינם של המתרגלים כי הציבור בעולם לא יודע מספיק על רדיפת הפאלון גונג בסין וכי התביעה מעניקה הזדמנות לעם היפני לשמוע על מקרה זה של רצח עם.מתרגלי פאלון גונג קיימו מצעד תמיכה בתביעה נגד ג'יאה ובו

ב-14 בספטמבר קיימו מתרגלי פאלון גונג מצעד באוסקה כדי לתמוך בתביעה ולקרוא לעם היפני לעזור בהפסקת הרדיפה.