(Minghui.org) לאחרונה אנשים אחדים יצרו פורומים זדוניים באינטרנט שתוכננו במיוחד להכפיש את פאלון דאפא, לתקוף מתאמים מרכזיים בין תלמידי הדאפא ולהכפיש את אתר מינג-הווי. הם חתמו בשמות כ: טאנג צ'י, טאנג צ'יצ'י ושמות דומים, הם גם השתמשו בשם הבת של המאסטר והשתמשו באמצעים מרושעים של הסוכנים החשאיים של המפלגה הקומוניסטית הסינית לפברק שקרים, לרמות ולהרעיל את מוחותיהם של תלמידי דאפא שיש להם החזקות, בניסיון לגרור ולהפיל (בטיפוח, המת') את התלמידים האלה. לדוגמה הם הסיתו תלמידים להדפיס מחדש את המהדורה הראשונה של "ג'ואן פאלון", להפסיק לקרוא את ספרי הדאפא הנוכחיים ואת כתבי המאסטר החדשים, להפסיק לקרוא באתר מינג-הווי, לא להגיע או לקחת חלק בקבוצות לימוד הפא ובקבוצות התרגול, לא לצאת ולהבהיר את העובדות [בקשר לפאלון דאפא ולרדיפה], לא לחלק את "תשעת הדיונים" ולא לקדם את מופעי "אמנויות הבמה שן יון".

אנחנו מקווים שתלמידי הדאפא באזורים השונים יוכלו לשמור על מחשבות נכונות ולא לתת להם "לעבוד" עליכם, אל תקראו או תפיצו את האתרים המרושעים שלהם או את דבריהם, אל תתנו להם פורום, ושימרו על דרישות המאסטר לגבי תלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא, חפשו וסלקו את ההחזקות שלכם, נצלו את הזמן לפעול היטב במה שאנו תלמידי הדאפא אמורים לעשות.

אגודת פאלון דאפא
17 בינואר 2008