(Minghui.org)

לפיד זכויות האדם הגיע לסן פרנציסקו ב-5 באפריל. עשרות פוליטיקאים ופעילי זכויות אדם השתתפו בפעילויות ונאמו נאומים. המשתתפים קראו למפלגה הקומוניסטית הסינית להפסיק את הפשעים נגד האנושות ואת רדיפת הפאלון גונג.

חבר מועצת העיר סן פבלו פול מוריס מדבר בעצרת

חבר מועצת העיר סן פרנציסקו דאלי בעת נאומו

דייויד מאטס, עורך דין לזכויות אדם

ג'ון קרלוס אתלט אולימפי מפורסם

צ'ן קאי, שחקן כדור סל לשעבר בקבוצה הלאומית של סין

עשרות אנשי תקשורת נוכחו בעצרת

העצרת

מר קריס דאלי, חבר מועצת העיר סן פרנציסקו נאם בעצרת. הוא הצביע על כך שארגוני זכויות אדם רבים כולל ארגונים ממשלתיים דיווחו על מקרים של רדיפת הפאלון גונג. הוא אמר שהמק"ס חייבת לשפר את מצב זכויות האדם בסין ולעצור את רדיפת הפאלון גונג.

דאלי אמר שלפיד זכויות האדם מתאים לערכים של סן פרנציסקו – זוהי אחריותו של כל אדם להגן על זכויות האדם. דאלי הציע החלטה לתמוך בלפיד זכויות האדם ובלפיד הטיבטי. ההחלטה הועברה עם 8 תומכים ושלושה מתנגדים.

הגב' לי בינג, מתרגלת פאלון גונג שיתפה מהתנסותה בסין שם עברה עינויים. היא נעצרה שלוש פעמים והכריחו אותה לבלוע סמים לא מזוהים. היא הוכתה עם אלה חשמלית. בשל העינויים שעברה היא איבדה את זיכרונה במשך שנתיים אחרי שחרורה.

לי מספרת שכאשר שוחררה ממחנה העבודה היו יותר מ-1,000 מתרגלי פאלון גונג עדיין עצורים שם. באותו מחנה, העליבו, הכו, האכילו בכוח, ועינו מתרגלים. חלקם הוחזקו בתאי צינוק מבודדים וחויבו לעבוד עבודה קשה.

מר פול מוריס, חבר מועצת העיר סן פבלו, העיר על האכזריות של הרדיפה. הוא אמר שמתרגלי הפאלון גונג הם אנשים שלווים, אבל המק"ס מתעלמת מזכויות האדם שלהם. הוא הצביע על כך שממשלת ארה"ב הייתה צריכה להפעיל יותר לחץ על המק"ס מבחינה פוליטית וכלכלית.

מר דייויד מאטס, עורך דין קנדי לזכויות אדם ומחבר הדו"ח על קצירת איברים ממתרגלי הפאלון דאפא בסין, דיבר בעצרת. הוא ציין שאלפי מתרגלי פאלון גונג נעצרו בסין. הם עוברים עינויים אם אינם מוותרים על אמונתם. החקירה שנערכה על ידי מאטס יחד עם דייויד קילגור הביאה למסקנה שהמק"ס קצרה איברים מאלפי מתרגלי פאלון גונג למען עשיית רווחים.

מר צ'ן קאי, שחקן כדור סל לשעבר בקבוצה הסינית הלאומית, השתתף ב-HRTR כרץ. הוא אמר שהוא מאושר שהגיע לפעילות זו ושהוא יגיע לכל פעילות שתחשוף את אכזריות המשטר בסין. הוא הוסיף שמצב זכויות האדם בסין לא ישתפר כל עוד המק"ס נמצאת בשלטון. קאי שיבח את מתרגלי הפאלון גונג על שלא נכנעו. הוא עודד מתרגלים להמשיך להיאבק על זכויותיהם.

מר ג'ון קרלוס אתלט מפורסם שזכה במדליית ארד בריצת מאתיים מטר באולימפיאדת הקיץ של שנת 1968, אמר שרדיפת הפאלון גונג היא טעות. הוא הגיע לאירוע לדבריו כדי לסייע לעם הסיני להשמיע את קולו.

מר קרלוס אמר שהוא ידע על רדיפת הפאלון גונג ורצה שעוד אנשים יידעו על כך. אירועים כמו אלו צריכים להיות בכל מקום בעולם, כך שיותר אנשים יידעו לגבי הפשע האכזרי ביותר של האנושות.

קרלוס אמר שאנשים חייבים לדעת על כך כדי שיקבלו את ההחלטה הנכונה. "זה איננו עניין של גזענות או עניין כלכלי, זה עניין של זכויות אדם". הוא הוסיף שהרדיפה חייבת להיעצר כי זוהי עוולה עצומה.