(Minghui.org)

מתנדבים של "הקואליציה לחקירה של רדיפת הפאלון גונג" (CIPFG) בסניף בטאי-טונג חשפו לאחרונה את מאמציה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) להסלים את הרדיפה נגד הפאלון גונג לקראת האולימפיאדה. אחת הפעילויות החשובות ביותר של ה-CIPFG הייתה החתמת אזרחים על עצומות הקוראות להפסקת הרדיפה.

מר יה צ'ון-ג'ין, מנהל שירותי הרווחה במחוז טאי-טונג, חותם על עצומה הקוראת להפסקת הרדיפה נגד הפאלון גונג.

מר יה צ'ון-ג'ין, מנהל שירותי הרווחה במחוז טאי-טונג, סיפר כי ראה תמונות החושפות את הזוועות שביצעה המק"ס והוקיע אותה על כך. הוא חתם על העצומה והציע עצמו כמתנדב באירועים רלבנטיים שייערכו בעתיד.

בזמן שהאנשים חתמו על העצומות היו ששאלו אם קמפיין החתמות זה אכן יסייע לעצור את הזוועות שמבצעת המק"ס. "הסיבה שהמק"ס יכולה להמשיך ברדיפה שלה היא שאנשים רבים שותקים. מול משטר אכזר כזה, יש כאלה החושבים כי אין לזה כל קשר אליהם, או שהם לא יכולים לעשות דבר בנידון. למעשה, לכולם יש מצפון וחוש של צדק. אם כולם יקומו ויגנו על הצדק, המשטר המרושע יתפורר".

התושבים המקומיים קיבלו את המתנדבים ב-CIPFG בחום. הם עודדו את המתנדבים להמשיך בעבודה הטובה שהם עושים וציינו כי הם תומכים ב"מרוץ לפיד זכויות האדם" שאמור להגיע טאי-טונג ב-4 ביוני.