(Minghui.org)

לפני שנת 2008 הסינית החדשה מנהל בי"ס בעיר נאן-צ'ונג, פרובינציית סי-צ'ואן, נתן למר שיֵה, עובד שפרש לגמלאות, 200 יואן. מר שיֵה התפלא, עבור מה קבל את הכסף. המנהל ענה "עשית עבודה טובה במעקב אחר אשתך. זהו בונוס עבורך, והמשך בעבודתך הטובה.

מר שיֵה שאל אותו: "מי אמר לך לתת לי בונוס? מדוע שארגל אחר אשתי? מה לא ראוי בכך שאשתי מתרגלת פאלון דאפא?"

מר שיה המשיך לומר למנהל שכל אחד כבר יודע שאירוע ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן היה מבוים ונועד להפליל את פאלון דאפא. "ואתה עדיין ממשיך למלא את פקודות המשטר ועושה דברים רעים" - אמר למנהל.

פקיד רשמי בוועדת הרחוב יודע שמתרגלי פאלון גונג הנם אנשים טובים

פקידים רשמיים של המפלגה הקומוניסטית בעיר מסוימת נוהגים לפי הוראות הממונים עליהם ומנחים את הכפופים להם לרדוף מתרגלי פאלון גונג באופן חמור בזמן שנותר לאולימפיאדה. אולם הם נתקלים גם בהתנגדות. כמה שוטרים, סוכני "משרד 610", ואנשים שונים אמרו שהממשלה הנה בלתי מוסרית בעשותה מעשים איומים כאלה.

פקיד רשמי מוועדת רחוב מסוים (סניפי המפלגה הקומוניסטית הסינית מגיעים עד רמת הרחוב או הבניין – המערכת) סיפר לכמה מתרגלי דאפא: "הממונים עלינו נתנו לנו רשימה שמית שלכם, המתרגלים, ובקשו שנדאג שתמלאו טפסים מסוימים. אני יודע שאנשים המתרגלים פאלון גונג הנם אנשים טובים, לכן דאגתי לכך שלא תצטרכו לחתום עליהם. עליכם להיות מאד זהירים. אודיע לכם במהירות האפשרית, אם יתרחש משהו המעורר דאגה.