(Minghui.org)ב- 24 במאי בוועידת הפא של ניו יורק 2008 המאסטר לימד בחמלתו את הפא באולם לנוכחים בוועידה. לאחר שהמאסטר עזב את האולם, מתאמי הוועידה הודיעו, מתוך כוונה טובה, שהם יקרינו את הוידיאו של המאסטר מלמד את הפא בוועידה עבור מתרגלי הדאפא שנכחו בכנס. אנחנו מבקשים מכל התלמידים שנכחו בכנס לנסות להיזכר בתשומת לב האם במהלך הזמן שהמאסטר לימד את הפא או בזמן שהווידיאו הוקרן, מישהו בקרבתכם צילם צילומי וידיאו משלו, כדי שנוכל לקבוע מי היו אלה שצילמו. אנו מבקשים מכולם לשים בקשה זו בעדיפות גבוהה.

עורכי מינג-הווי,

ה-28 ביוני 2008