tני עובד במרכז תעסוקת עובדי צה"ל. כל שנה הסתדרות העובדים מקיימת טורניר ספורט בקאונטרי קלאב.

השנה ביקשתי מהאחראי אישור להציג את תרגילי שיטת פאלון דאפא כחלק מהאירועים במקום, הוא מייד הסכים ואף ביקש שארשום כמה משפטים על העניין שיוכל להביא את הדף אח"כ לעובדים.

לאירוע הגיעו מאות אנשים,  וארבעה מתרגלים שהגיעו להעביר אתי את הפעילות ביקשו ממני שאודיע עליה בכריזה, אני קצת היססתי, וכנראה זו הסיבה שבסוף התברר שהכריזה לא עובדת.

מתרגלת אחת התחילה לעבור בין אנשים ולהסביר להם באופן אישי על הפעילות, חלקם התעניינו ובאו לעשות את התרגילים, והיו אחרים שנשארו לעסוק בענייניהם.

לקראת תום האירוע, מתרגלת שנייה עברה בין חלק מהנוכחים, ורובם הסכימו לחתום על העצומה של הקואליציה למען הפסקת רדיפת הפאלון גונג והוסיפו את קולם לכמעט 700,000 החתימות שאספו מתרגלים בכל העולם.

sadna1

מלמדים את תרגול הפאלון גונג