(Minghui.org)

חבר הפרלמנט הקנדי ביל סיקסיי כתב לג'וליאנו ברטה, נשיא חברת Eutelsat המספקת שירותי לוויין לרשת הטלוויזיה NTD, מכתב בנוגע לקטיעת שידורי הרשת לתוך סין. בהמשך ניתן לראות את נוסח מכתבו.

הרקע למכתבו של חבר הפרלמנט ביל סיקסיי

לכתבות על הרקע הסבוך להפסקת השידורים לסין:

"השידורים החופשיים של NTDTV לסין כובו": http://www.falunnews.org.il/articles_p/2008/06/c_01/0_30.htm

"הוכחות כי חברת Eutelsat תכננה מראש את חסימת שידורי רשת הטלוויזיה NTDTV לסין מסיבות פוליטיות": http://www.falunnews.org.il/articles_p/2008/07/c_01/0_14.htm

"איטליה: השגריר הסיני מודה כי לחץ על חברת EutelSat להפסיק את שידורי NTDTV לסין": http://www.falunnews.org.il/articles_p/2008/07/c_03/99068_22.htm

נוסח המכתב:

מר ברטה היקר,

אני כותב בנוגע להתערבות במתן שירותי הלוויין של Eutelsat לרשת הטלוויזיה של "שושלת טאנג החדשה" (NTDTV) החל מה-16 ביוני 2008 למיטב ידיעתי.

אני מודאג ממהלך זה. אני יודע כי רשת הטלוויזיה של שושלת טאנג החדשה תרמה תרומה חשובה לזרימה חופשית של מידע ורעיונות ברחבי העולם. כמו כן, אני מבין כי אנשים רבים, בעיקר ברפובליקה העממית של סין, למדו להעריך מאוד את שירותיה של טלוויזיית שושלת טאנג החדשה ואת החלופה שהיא סיפקה לשירותי הטלוויזיה שנמצאות בבעלות המדינה (המשטר הקומוניסטי הסיני – העורך). אשמח לדעת מתי יחודשו שידוריה של רשת טלוויזיה חשובה זו? מה הוביל להתערבות זו? האם השידורים הופסקו על פי בקשתו או הצעתו של הממשל של הרפובליקה העממית של סין? בנוסף ברצוני לדעת באם Eutelsat מתכננת לספק שירותי לוויין גם לשידורים עצמאיים אחרים.

תודה על תשומת לבך למכתב זה. אני מצפה לתשובתך.

בכבוד רב ביל סיקסיי, חבר פרלמנט