(Minghui.org)

סיפור אמיתי שהתרחש בסין

בעיר ג'או-יואן, פרובינציית שאן-דונג, פורסמה בפתחה של מספרה מקומית כרזה המראה כיצד המפלגה הקומוניסטית הסינית מענה מתרגלי הפאלון גונג. אנשים רבים שחיכו במספרה לתספורת דנו בכרזה. סוכן "משרד 610" המקומי עבר במקום ושם לב לכרזה, הוא התנשף ולטש עיניים על בעל המספרה והורה לבעל המספרה להוריד ולקרוע את הכרזה. בעל המספרה אמר לו: " אני דואג אך ורק לענייני ומרוויח כסף, אין לי זמן לעשות זאת". הסוכן היה כה נרגז עד כדי כך שלא יכול היה לנשום. לא היה לו אומץ לקרוע את הכרזה בעצמו, בגלל שאז היה מבזה את עצמו לפני כולם. הוא גם לא היה מסוגל להורות לאף אחד אחר לעשות זאת.

באותו רגע מישהו מבין הקהל פסע ואמר בחיוך: אתם אומרים שלא עשיתם מעשים רעים אלו, נכון? אזי אין לך מה לדאוג בקשר לכרזה זו, אין צורך לקרוע אותה.

האנשים שהתקהלו מסביב צחקו בקול רם. סוכן "משרד 610" נבוך מאד ונכנס למכוניתו. צעיר אחד הוריד במהירות את הכרזה והדביק אותה על צד האחורי של המכונית של הסוכן, כשהוא קורא בקול: קח אותה לביתך כך שאשתך וילדיך יוכלו לראות את העוולות שאתם עושים.