(Minghui.org)

יום ה-26 בינואר הוא היום הראשון בשנה הסינית על פי לוח השנה של הירח. מעל ל-200  מתרגלים בעיר טיינן בטייוואן התכנסו ברונג'יואן באוניברסיטה הלאומית צ'אנג קונג כדי לאחל ברחשי כבוד שנה סינית מאושרת למורה הנכבד.

בשעה 4:50 בבוקר, מעל ל-200 מתרגלים ערכו תרגול ולאחר מכן שיתפו התנסויות על קידום מוםע האומנויות הבמה השמימיות

 

תמונה: בשעה 4:50 בבוקר, מעל ל-200 מתרגלים ערכו תרגול ולאחר מכן שיתפו התנסויות על קידום מופע האומנויות הבמה השמימיות.

המתרגלים לאחר מכן דברו יחד כדי לאחל למורה המכובד שנה טובה. הייתה קריאת שיר לברכת שנה טובה למורה וסיפור בדיאלקט טייוואני לשבח מופע אומנויות הבמה השמימיות. בעת שיתוף ההתנסויות, מתרגלים רבים אמרו כי יהיו נחושים יותר בשנה החדשה. להלן מספר שיתופי התנסויות.

מתרגלים אחדים התייחסו לסעיף בהרצאה "ללמד את הפא בועידת ניו יורק 2007". לפי האמור הבינו המתרגלים שהמורה משתמש במופעי אומנויות הבמה השמימיות כדי להציל יצורים חיים.

אחרי שהורי מתרגל בן 18 צפה במופע כל מחלותיהם נעלמו ולא היו זקוקים יותר לתרופות שלהם. זה מאחר ומופע אמנויות הבמה השמימיות נושא מסר נפלא שיכול לכוונן לאנשים את הגוף והנפש. זה דומה למה שהיה בזמנים קדומים כשאנשים השתמשו במוסיקה לריפוי מחלות. מכיוון שכך המתרגל לקח על עצמו את היוזמה לקדם את מופע אומנויות הבמה השמימיות לחבריו וקרובי המשפחה שלו.

מתרגלת אחרת היא מורה בבית ספר תיכון. לפנים היא העריכה שאין זה נאה לקדם את מופע אומנויות הבמה השמימיות בבית הספר, אבל השנה היא החליפה את דעתה הקודמת מאחר ונוכחה שמופע אומנויות הבמה הוא ברמה בין-לאומית. המופע הוא טהור ונפלא וגם מקדם את ההיסטוריה, התרבות והמידות הטובות של סין ולכן היא המליצה על המופע לעמיתים בעבודה ורבים מהם קנו כרטיסים לעצמם ולמשפחתם. היא גם הציגה את המופע לתלמידים בכיתה. לרבים מהורי התלמידים היה אמון במורה ולכן רובם קנו כרטיסים למופע.

מתרגל אחד שעובד בין אנשים רגילים הלך בשנה שעברה לחברה פיננסית של אחד מחבריו כדי לקדם את מופע אומנויות הבמה השמימיות. חברו כבר סידר פעילויות נוספות למטרת קידום המופע. אחד מעמיתיו לעבודה של חברו שמע על המופע וקנה כרטיס לבתו הלומדת בלט. כשביקר שוב אצל חברו השנה, אותו עובד עמית סיפר שבתו אהבה מאוד את המופע, לשמע הדברים האלה חברו אף הוא קנה כרטיס לעצמו ולילדתו.