(Minghui.org)

גב' שוי לין-די היא מתרגלת מהעיר ג'ין-הואה בפרובינצית ג'ה-ג'יאנג. אחרי שפרשה לגמלאות גב' שוי ובעלה סבלו ממחלות רבות. כשהחלו לתרגל פאלון גונג, שניהם החלימו ממצבם הבריאותי הירוד. אולם אחרי שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) החלה לרדוף את הפאלון גונג ביולי 1999, הם נרדפו בצורה חמורה. פשטו על ביתם חמש פעמים, ערכו בו חיפוש והחרימו את רכושם. בעלה של גב' שוי נעצר ונכלא חמש פעמים ובפעם החמישית ל-34 יום. מחלקת המשטרה המחוזית של ג'יאנג-ביי אילצה את גב' שוי לשלם 15,000 יואן עבור שחרור בעלה.

חודש לאחר שבעלה חזר הביתה, מישהו צלצל לגב' שוי והורה לה לשלם 100,000 יואן נוספים. היא ובעלה חיו על קצבת פנסיה ולא היו מסוגלים לשלם סכום גדול כזה. גב' שוי הייתה מודאגת מאוד.

מספר ימים לאחר מכן, קציני משטרת וו-צ'נג ממחלקת המשטרה של ג'ין-הואה, הגיעו לביתה באמצע הלילה. הם הוציאו את בעלה ממיטתו, בטענה שרצו לשוחח עמו במשטרה ויחזירו אותו הביתה אחר-כך. אולם בעלה של גב' שוי נשלח לאחר מכן באופן בלתי חוקי למחנה עבודה בכפייה למשך שלוש שנים.

גב' שוי דאגה מאוד לבעלה; הוא היה בן 73. סוכני "משרד 610" בעיר ג'ין-הואה אילצו גם אותה להשתתף בשעורי שטיפת מוח יותר מ-40 יום.

במרכז שטיפת מוח חקרו את גב' שוי, איימו עליה ומנעו ממנה שינה. היא נפגעה פיזית ונפשית. כששוחררה היא הייתה כולה עור ועצמות, כול גופה כאב והיא לא יכלה לצאת מהמיטה. היא נפטרה ב-21 ביולי 2004.

יום לפני מותה, היא כתבה מכתב ל"משרד 610". במכתבה היא הביעה את התנגדותה לרדיפה והצהירה שכול מה שאמרה בכפייה כנגד המורה והדאפא בטל ומבוטל. היא כתבה גם "פאלון דאפא הוא טוב" "אמת-חמלה-סובלנות הוא טוב", ושהיא תתרגל פאלון גונג בנחישות. אחרי שסוכני "משרד 610" קיבלו את מכתבה, הם שוב הלכו לביתה כדי לרדוף אותה. אבל כשהגיעו לביתה היא כבר נפטרה.