(Minghui.org)

כשראיתי את ההודעה באתר מינג-הוי על תרומה לוועידת שיתוף ההתנסויות השישית של סין באינטרנט, הרגשתי שלא טיפחתי היטב ושלא הייתי חרוץ מספיק בעשיית שלושת הדברים. לפיכך הרגשתי שאין לי דבר לכתוב, ושאפילו איני ראוי להשתתף.

מאוחר יותר מתרגלים רבים כתבו מאמרים במטרה לעודד אותנו להשתתף והבנתי בהדרגה שלא משנה אם פעלנו היטב או לא, אם אני מתרגל פאלון גונג, אני אמור להשתתף באופן פעיל בוועידת הפא ואסור שתהיה לי החזקה למוניטין שלי או להתפארות. מאחר שוועידת הפא היא אחת מהצורות שהמורה העביר לנו לטיפוח, כמתרגלים עלינו להיענות לדרישות הפא וללכת בנתיב שהמורה תכנן עבורנו. מחשבות רבות נוספות שהיו לי בעבר היו רק הססנות, החזקות - וכולן היו מושגים אנושיים.

"איני מטפח היטב" הוא רק תירוץ. למעשה, תוך כדי כתיבת ההתנסות אנחנו יכולים לגלות את ההחסרות שלנו. זה יכול לעורר אותנו לחשוב על ההחזקות שלנו ככלל וכיצד לעמוד בקצב בעתיד. עלינו להוקיר את ההזדמנות הזאת, לשתף פעולה עם האפשרות שהושארה לתלמידי הדאפא ולטפח גם את המחשבות שלנו.

בעודי חושב על כך החלטתי להשתתף בועידת הפא עם מאמר משלי.

אני מקווה שהשיתוף הזה יעודד מתרגלים כמוני, שעדיין מהססים להשתתף בוועידת הפא משום שהם מרגישים שהם לא פעלו מספיק טוב.