(Minghui.org)

בעוד המפלגה הקומוניסטית הסינית חוגגת 60 שנות שלטון, כרזות ופוסטרים רבים חושפים את הרדיפה שהיא מנהלת אחר אזרחיה. בצפון סין הולכות ומתרבות כרזות הקוראות לקיצה של המפלגה ואנשים עדים יותר ויותר לאלה הפורשים משורות המפלגה.

"פאלון דאפא הוא טוב"; "אמת-חמלה-סובלנות זה טוב"; "השמיים ישמידו את המפלגה הקומוניסטית הסינית"; "פרשו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית כדי להציל חיים"; "חגיגות ה-60 להשתלטות המק"ס"; "היפטרו מהמק"ס המרושעת, החזירו לנו את סין שלנו"; "כל עוד המק"ס המרושעת קיימת, המדינה לא תדע שלווה"; "הביאו את ג'יאנג זמין לדין"; "הרדיפה נגד הפאלון גונג נכשלה כשלון חרוץ"; "השמיים יפוררו את המק"ס; פרשו משורות המק"ס כדי לשמור על חייכם" – אלו הדברים שניתן לקרוא בכרזות.