(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג מר מא הונג-ווי בן 51 מהעיר דה-ג'ואו היה אדם נדיב, וידוע היטב בחברת הטקסטיל בה עבד בזכות כישרונותיו בתחום הקליגרפיה והציור. כל שנה היה קרוב לזכות בפרס הצטיינות והיה במצב בריאות טוב.

מר מא לפני הרדיפה

מר מא לפני מותו

בטנו הנפוחה של מר מא כתוצאה מהעינויים

ב-21 בספטמבר 2009 בעודו מכין את ארוחת הצהריים, פרצו שוטרים לביתו בסביבות השעה 11:00 בבוקר, שדדו ובזזו את הבית כשהם לוקחים את המחשב, 30,000 יואן בפנקס החיסכון שלו בבנק, ו-3,000 יואן במזומן. הם עצרו אותו במרכז המעצרים בעיר דה-ג'ואו, שם עונה באכזריות ונמנעה ממנו שינה. ברגע שהיה עוצם את עיניו האסירים ששמרו מסביבו סביב השעון היו מנערים אותו. מר מא הודיע לסוהרים שרגליו נפוחות כבר ב-26 בספטמבר 2009, אבל אף אחד לא התייחס לכך. ימים אחדים לאחר מכן בטנו התנפחה והסוהרים אמרו שזה בסדר כל עוד הוא לא מת. הוא הודיע על הבעיה שלו שלוש פעמים ללא תועלת.

ב-7 באוקטובר 2009, כל גופו של מר מא התנפח והוא סבל מקשיי נשימה. רשויות מרכז המעצרים הבהילו אותו בדחיפות לבית-החולים העממי בעיר. מפקד היחידה לביטחון פנים בעיר הודיע במהירות למשפחתו של מא והרשויות אילצו אותם לחתום על טפסים של שחרור. [הערת המערכת: זאת כדי שלא יירשם בסטטיסטיקה כמוות במעצר והרשויות יוכלו להתנער מאחריות לעינויו].

מאמצי ההצלה הדחופים כשלו ומר מא נפטר ב-5 בנובמבר 2009 בסביבות השעה 8:00 בבוקר.

את פרטיהם ותמונותיהם של שוטרים, סוהרים ומנהלים במשטרה וביחידת ביטחון הפנים, האחראים באופן ישיר או עקיף לעינוייו ומותו של מר מא, ללא דין וללא חוק, ניתן למצוא בקישור אתר האינטרנט: http://en.minghui.org/html/articles/2009/11/9/112199.html