(Minghui.org)

מספר סנטורים וחברי פרלמנט מכל המפלגות היושבות בפרלמנט הקנדי הקימו את "פרלמנט ידידי הפאלון גונג"  (Parliamentary Friends of Falun Gong) באוטווה. אישים אלה מודאגים מהמצוקות עמן מתמודדים מתרגלי הפאלון גונג בסין. זו הפעם הראשונה בה קבוצת אישים פרלמנטריים בעולם ממקדת את תמיכתה במתרגלי פאלון דאפא שסובלים כבר עשר שנים מרדיפה על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

"המטרה הראשונה שלנו היא לוודא כי אישי פרלמנט יקבלו מידע על נושאים הקשורים לפאלון גונג בצורה הטובה ביותר" אמר ביל סיקסיי, יו"ר ה-.PFOFG "אחת ממטרות המפתח של הארגון היא לעודד תמיכה בזכויות אדם בסיסיות בסין."

מר סיקסיי אומר כי הצעד הראשון של הארגון יהיה להיפגש עם אגודת הפאלון דאפא בקנדה. הארגון ייתן את חסותו לפעילויות ואירועים בעתיד שייערכו בשיתוף עם אגודת הפאלון דאפא בקנדה על גבעת הפרלמנט, בדומה לפורום לזכויות אדם בסין שנערך ב-27 במאי בהנחיית מר סקוט ריד, מנהל ה- PFOFG .

"אנחנו שמחים מאוד לשמוע על הקמת ארגון זה" אומר מר לי שיון, נשיא אגודת הפאלון דאפא בקנדה. "דאגתם של האישים הפרלמנטרים מהווה אינדיקציה ברורה לחשיבות הנושא. וזה יהווה מסר מעודד למתרגלים בסין".

גם לפני עשר שנים הייתה זו קנדה שנטלה את ההובלה והייתה המדינה הראשונה שגינתה בפומבי את הרדיפה. קנדה הגישה מחאה רשמית בפני משרד החוץ של המשטר הסיני זמן קצר לאחר תחילת המעצרים ההמוניים נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין ב-20 ביולי 1999, כפי שדווח ב-The Globe and Mail .

מאמציהם של אישים פרלמנטרים ודאגתם של אזרחי קנדה לאורך השנים הביאו לשחרורם של מתרגלים בסין ואילצו את ראשי הממשלה לשעבר, ג'ין צ'רטיאן ופול מרטין, להעלות את נושא הרדיפה אל מול ראשי המשטר בסין.

תמיכה זו נמשכה למרות ניסיונות חוזרים ונשנים מצד השגרירויות והקונסוליות של המשטר הסיני להשמיץ את הפאלון גונג, באמצעות הפצת תעמולת שנאה במשרדי הנפקת הויזות שלהם, שליטה על התקשורת בשפה הסינית כדי להפנות את דעת הציבור נגד שיטת התרגול, והפעלת לחץ על פקידי ממשל קנדיים שלא לתמוך במתרגלים.

מר לי מאמין כי "ה-PFOFG  ימלא תפקיד משמעותי בפרלמנט" מאחר והוא משקף את שאיפתם של האזרחים הקנדיים ומעניק משנה תוקף לתפקיד ההובלה אותה נטלה המנהיגות הקנדית עוד בתחילת הרדיפה בשנת 1999.

"אזרחים קנדיים המתרגלים פאלון גונג ביקשו את עזרתנו" אומר מר וודוורת' בהודעה לעיתונות. "ומה שאישים פרלמנטריים יכולים לעשות לכל הפחות הוא לתמוך בזכויות אדם בכל פעם בה הם נקראים לעשות זאת".