(Minghui.org)

בית המשפט הלאומי בספרד הרשיע לאחרונה את הפושע המרכזי ג'יאנג זמין וארבעה בכירים נוספים במפלגה הקומוניסטית הסינית ברצח עם ובעינויים כלפי הפאלון גונג. שמותיהם של ארבעת השותפים הנוספים שהורשעו בפשע: לוּאוֹ גאן, בו שי-לאי, וו גואן-ג'נג וג'יאה צ'ינג-לין. מעשה זה עורר תגובה חזקה בקהילה הבין-לאומית. עורך הדין הנודע לענייני זכויות אדם, דיוויד מטאס, מחשיב הרשעה זו כהתפתחות חיובית ומאמין כי לתביעה נגד ג'יאנג זמין בסיס ראיות מוצק.

ב-21 בנובמבר 2009, אמר דיוויד מטאס בריאיון בדבר התביעה נגד ג'יאנג זמין בספרד: "אני סבור כי זוהי התפתחות חיובית".

מטאס אמר עוד: "העדויות, לדעתי, חזקות ומוצדקות. במצב אידיאלי, סין הייתה צריכה לתבוע אנשים אלה בבית דין בין-לאומי. אך הצרה היא שסין מעניקה חסינות לפושעים..." מר מטאס אמר כי החלטת השופט היא רק ההתחלה, ויהיה עלינו לראות [כיצד העניינים יתפתחו – המת'], אך אני חושב כי הדבר מצביע על בעיה אמיתית וכי חייבים לנקוט בפעולה.

דיוויד מטאס ודיוויד קילגור חיברו יחדיו ופרסמו לאחרונה את הספר "קציר דמים", העוסק ברדיפת הפאלון גונג על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). הספר מציג מספר רב של ראיות הממחישות כי מאז תחילת רדיפת הפאלון גונג, קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם חיים למען עשיית רווחים בוצעה בהיקף נרחב בסין.

קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג היא פשע חמור של רצח עם

מר מטאס אמר באירוע שהתקיים ב-16 בנובמבר 2009 בפרלמנט הקנדי, לרגל השקת ספרו, כי קצירת האיברים ממתרגלי הפאלון גונג היא פשע חמור של רצח עם. הוא דן בנושא בפגישה של האיחוד הבין-לאומי לחקר רצח עם שהתקיים באוניברסיטת ג'ורג' מייסון ב-9 ביוני 2008. נושא הנאום שלו היה, "רדיפת הפאלון גונג בסין: צורה חדשה של רצח עם".

הוא אמר: "מתרגלי פאלון גונג נרצחו בסין במספרים גדולים. ישנם יותר משלושת אלפי שמות של קרבנות שמתו כתוצאה מעינויים אשר נועדו להכריח אותם לוותר על אמונתם. נוסף על כך, היו עשרות אלפים שנרצחו עבור איבריהם הפנימיים, שנמכרו לאחר מכן לתיירי השתלות. ממשלת סין מכחישה שכל זה קורה. היא מכחישה את קצירת האיברים; היא מכחישה את הרציחות; היא מכחישה את העינויים. עם זאת, יש שפע של ראיות עובדתיות המוכיחות כי עבירות אלו אכן מתרחשות".

"להשמיד אותם פיזית" – כוונה לביצוע רצח עם

מר מטאס הצהיר: "לא כל רצח המוני של קבוצה הניתנת לזיהוי מהווה רצח עם. כדי שיתרחש הפשע של רצח עם צריכה להיות לא רק השמדה ממשית של הקבוצה, בשלמותה או בחלקה. צריכה להיות כוונה להשמיד". מר מטאס המשיך לדון ב"משרד 610" שחבורתו של זמין הקימה במטרה לרדוף את הפאלון גונג. לדבריו, "ב-30 בנובמבר, 'משרד '610 כינס יותר משלושת אלפים פקידי ממשל ל'אולם העממי הגדול' בבייג'ינג כדי לדון במערכה נגד הפאלון גונג, אשר באותה תקופה לא התנהלה היטב. הפגנות נגד החרמת הפאלון גונג המשיכו להתרחש בכיכר טיאננמן. ראש 'משרד '610', לי לאן-צ'ינג, הכריז על המדיניות החדשה של הממשלה שזו לשונה: "הרסו את המוניטין שלהם, רוששו אותם כלכלית והשמידו אותם פיזית".

"[...] ניתן להתייחס ל'השמידו אותם פיזית' כ'אקדח מעשן' מבחינת ההתכוונות, אולם קשה לקשור הצהרה זו למקרים פרטיים של עינוי או של קצירת איברים. להשיג הרשעה של מישהו על רצח-עם, כמו כל פשע, דורש אחריות אינדיווידואלית לפשע. עם כך, הכוונה הרלוונטית צריכה להיות קשורה עם הנאשם, ולא עם לי לאן-צ'ינג (ראש 'משרד  610 – המת'). אם הנאשם נמנה על הבכירים הסינים שגם היו אחראים לרציחות וגם ידעו על ההוראה של לי לאן-צ'ינג – כי אז הכוונה הנדרשת בוססה.

המואשמים ברצח עם אינם מסוגלים להגן על עצמם

ישנם בעיקרון שני סוגים של רצח של מתרגלי פאלון גונג: רצח באמצעות עינויים, ורצח באמצעות קצירת איברים.

[...] בעניין רצח באמצעות עינוי, הבכיר האחראי על מבצע העינוי יכול לטעון שהוא/היא לא ידע דבר על המתרחש. אולם זוהי לא הגנה כאשר יש התעלמות מודעת מהמידע על העינוי. תקנון של בית הדין הבין-לאומי לפשעים אומר שהבכיר מעליו יהיה אחראי באופן פלילי לפשעים שבוצעו בידי אלו הכפופים לו תחת סמכותו האפקטיבית ושליטתו. כתוצאה מאי-יכולתו לשלוט כראוי על אלו הכפופים לו. [...]

בדבר רצח באמצעות קצירת איברים, מר מטאס המחיש בעזרת דוגמה. קארל גבהרדט הואשם בפשעים נגד האנושות בשל השתתפותו בניסויים רפואיים של הנאצים, ב"משפט הרופאים" במסגרת המשפטים הצבאיים בנירנברג. "עורכי הדין שלו טענו להגנתו", אמר מר מטאס, "כי האנשים בהם הוא ערך ניסויים היו מועמדים להוצאה להורג".

"ניתן לטעון דבר דומה לגבי המעורבים בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג. קו ההגנה הרשמי של ממשלת סין עשוי בהחלט להיות שמקור האיברים באסירים נידונים למוות. אנשים רבים יודעים מחווייתם האישית שזה לא המקרה – אנשים אשר לקחו דגימות דם ממתרגלי פאלון גונג בכלא, אנשים שבחרו מתרגלי פאלון גונג להשתלה, אנשים המסיעים אותם לטנדרים המשוטטים של בתי החולים בהם מתבצעות קצירות האיברים".

"אך אפילו אלו המצויים בקצה הרחוק של התהליך, אשר לא ראו במו עיניהם שהגופה המונחת לפניהם היא של מתרגל פאלון גונג, עשויים היו לדעת את העובדות אילו היו עורכים בירור קל ביותר אודות האדם. אם דיוויד קילגור ואני יכולנו ללמוד עובדה זו על ידי חוקרים מחוץ למערכת שהתקשרו טלפונית לבתי החולים ולרופאים ושאלו שאלות, קל וחומר שהאנשים בתוך המערכת היו יכולים לעשות זאת. כאשר מדובר בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג, הראיות כה חודרות וכה נגישות, שהאנשים בתוך המערכת, הטוענים שאינם יודעים דבר, הם ללא ספק עיוורים בכוונה תחילה ובמזיד".

הסתה בקנה מידה רחב

מר מטאס ציין גם את נושא ההסתה ברדיפה. "הפשע של רצח-עם עשוי להיות נגוע בהסתה. כאשר מדובר בהסתה, מספרם של המעורבים מקרב המפלגה הקומוניסטית הסינית והממשל בסין הוא עצום. הסתה נגד הפאלון גונג היא תעמולה סטנדרטית בממשל הסיני ובמפלגה הקומוניסטית הסינית. קשה למצוא אדם הקשור לממשל בסין או במפלגה הקומוניסטית הסינית שאינו מעורב בתעמולה זו. בתוך סין עשויים להיות אנשים המעורבים בתעמולה נגד הפאלון גונג אשר אינם מודעים לרצח ההמוני של מתרגלי פאלון גונג, בשל צנזורה מצד ממשלת סין וחסימת האינטרנט. עם זאת, אין הדבר נכון לגבי פקידי ממשל סינים השוהים בחו"ל. כל שגרירות סינית בעולם נוטלת חלק בהסתה זו".

מר מטאס סיכם, "לסיכום, נוכח הראיות, הפשע של רצח עם בוצע נגד קהילת הפאלון גונג באמצעות עינויים, באמצעות קצירת איברים, ובאמצעות הסתה - המובילה לשניהם. האלמנטים של הפשע – הרציחות ההמוניות המבוססות על זהות קבוצתית, והכוונה להשמיד את הקבוצה – כולם ניתנים לביסוס ראייתי.