(Minghui.org)

מר סון דה-ג'יאן וגב' ג'אנג בינג-לאן מהעיירה מאו-צי במחוז טאן-צ'נג בפרובינציית שאן-דונג, נעצרו ב-9 ביוני 2009 וכלואים במרכז המעצרים של המחוז.

סון שין-ג'ואן, בת 16 סטודנטית מהעיר לין-יי במחוז טאן-צ'נג בשאן-דונג ובתם של מר סון דה-ג'יאן וגב' ג'אנג בינג-לאן, הביאה לבית ספרה בחטיבת הביניים בטאן-צ'נג עלונים של חומר הבהברת האמת שקיבלה מאמה. היא רצתה שמוריה וחבריה ללימודים ידעו את האמת על הפאלון גונג ועל הרדיפה, ושלא ירומו על-ידי השקרים של "המפלגה הקומוניסטית הסינית". על כך הלשינו עליה למנהל בית הספר ול"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") בטאן-צ'נג.

סון נלקחה לחקירה בתחנת המשטרה דונג-לאי ב-9 ביוני 2009 ובחקירה סיפרה שלקחה את העלונים מאמה, שוטרי מחלקת הביטחון ומשרד 610 עצרו את הוריה בעיירה מאו-צי. הם ערכו חיפוש בבית והחרימו חומר המספר עובדות על הפאלון גונג ועל הרדיפה. הם עצרו גם את גב' מא גווי-ג'ו מאותה העיירה וערכו חיפוש בביתם של זוג אנשים נוסף.

באותו זמן בעלה של גב' מא גווי-ג'ו היה חולה במיטתו ולא יכול היה לדבר או לטפל בעצמו, והיה תלוי לחלוטין בטיפולה היומיומי של אשתו. אבל סוכני משרד 610 עצרו בכל זאת את גב' מא למרות הצהרת הרופא שהחולה זקוק לטיפול משפחתו. (הערת המערכת: בסין האשפוז כרוך בתשלום מכיס המאושפז והוא יקר לרוב האזרחים הפשוטים, לכן הבעל היה תלוי באשתו) השוטרים עצרו את גב' מא ל-40-50 יום בערך. מצב בריאותו של בעלה הורע והוא נפטר ביום חג אמצע הסתיו.

סון שין-ג'ואן שוחררה זמנית לביתה לאחר שעברה חקירה ואיומים מצד שוטרי המחוז וסוכני משרד 610. אולם בסביבות ה-27 ביולי השנה שוטרים לקחו אותה מביתה ושלחו אותה למרכז שטיפת מוח בעיר לין-יי. במשך חודש ימים הנערה עברה שטיפת מוח עד ששוחררה לביתה.

נאמר שסון שין-ג'ואן הייתה בעבר תלמידה מצטיינת בבית הספר ואהובה מאד על חבריה ומוריה. לאחר שסבלה משטיפת מוח וממעצר הוריה, ביצועיה בבית הספר הושפעו עמוקות. היא לא הייתה מסוגלת לעבור את הבחינה הקובעת את המשך לימודיה בבית ספר תיכון, והיא נאלצה להתחיל לעבוד לפרנסתה מחוץ לעיירת מגוריה בגילה הצעיר.

אמה של סון, גב' ג'אנג בינג-לאן פתחה בשביתת רעב ביום הראשון לאחר מעצרה. היא עצורה במרכז המעצרים המחוזי כבר ארבעה חודשים תחת הוראות משרד 610. כיום היא עומדת בפני משפט בבית הדין המחוזי.

בעלה ששוחרר בינתיים, לא מסוגל למצוא עבודה והמשפחה (יש גם בן צעיר יותר מסון) במצב קשה.

אנחנו קוראים לבעלי המצפון לעזור לעצור את הרדיפה.