(Minghui.org)

גב' ליו רונג-הואה נעצרה באופן בלתי חוקי ב-23 בספטמבר אחר-הצהריים. היא כלואה בחדר מס' 3, בקומה השביעית של מרכז המעצרים יאו-ג'יא. האחראים במקום אינם מאפשרים למשפחתה לבקר אותה.

בכוונה לרדוף אותה, איתרו שוטרים מתחנת המשטרה צ'ינג-ניווה ברידג' בעיר דא-ליאן את בעלה לשעבר, וקיבלו ממנו מידע שימושי וכביכול "ראיה" כדי לעצרה.

מעצרה של הגב' ליו אינו חוקי, והוא חסר בסיס בדיוק כמו מעצרים אחרים של מתרגלי הפאלון גונג הנעשים במסגרת הרדיפה נגד הפאלון גונג.

גב' ליו היא מרצה מכובדת מאד בתחום החינוך בעיר דא-ליאן. מאמריה מפורסמים באנציקלופדיה הסינית. היא מאופקת וצנועה בהוצאותיה הכספיות. בגלל היא איבדה את מקום עבודתה ונאלצה להתגרש מבעלה. בכסף שבעלה לשעבר הותיר לה היא שילמה את השכירות על ביתה ולא לוותה מעולם כסף כדי להתקיים.

אביה הזקן של גב' ליו חלוש ולוקה בבריאותו. משפחתו פחדה שלחדשות הרעות האלה תהיה השפעה שלילית על בריאותו, לכן הם לא סיפרו לו שבתו נרדפת על ידי השלטונות. אמה של גב' ליו כבת 80, נאלצה לנסוע יותר מ-160 קילומטר בשלושה אוטובוסים שונים כדי להגיע מביתה לתחנת המשטרה צ'ינג-ניווה. היא נסעה לשם להגיש בקשה לשחרור בתה. אולם אף אחד מהעובדים והשוטרים בתחנת המשטרה לא נתן לה מידע כלשהו על בתה.

גב' ליו רונג-הואה