(Minghui.org)

ב -11 באוקטובר 2009, בעת שערכתי קניות בשוק, ראיתי אישה מתמקחת עם רוכל בקשר למחיר האגסים. הרוכל אמר, "אם את קונה את כולם, אתן לך הנחה", לכן האישה ביקשה ממני לקנות את האגסים יחד איתה. מתחילה לא תכננתי לקנות אגסים, אבל הסכמתי להצעה שלה. ואז אמרתי לה לארוז את האגסים מצד אחד של המיכל, ולשקול אותם. בעוד היא שוקלת אותם, ביקשה ממני להעביר לה עוד אגסים כדי שהמשקל ישתווה. הייתי עסוקה באריזת האגסים ולא הגבתי. היא חשבה שלא הייתי מוכנה לתת לה אותם, אז היא אמרה, "אם כן התרצי לתת לי את האגס הפגוע הזה?" לא חשבתי הרבה ומתוך נוחיות, נתתי לה אותו.

בדרכי הביתה, לפתע נזכרתי בזה. איך יכולתי לתת לה אגס פגוע? האם על מתרגל לעשות דבר כזה? בדקתי היטב את הלך המחשבה שלי בבעיה זו וגיליתי החזקות רבות. קודם לכל, הייתי מונעת על ידי הרגשות שלי. לא תכננתי לקנות אגסים, אבל נזה ראה לי מביך לסרב לה. כמו כן, דבריה עוררו בי את יצר הגרגרנות שלי. כמו כן, מדוע בקשתי ממנה לארוז אותם רק מקצה אחד? פחדתי שתברור רק את האגסים הטובים. האם לא הייתה זו האנוכיות שלי? נוסף על כך, נתתי לה אגס פגוע. האם אין זו החזקה לרווח? עניין פעוט זה היה חשיפת השין שינג שלי.

התחלתי לתרגל בדאפא בשנת 1997 ומטפחת למעלה מעשר שנים, אך לא יכולתי לוותר על אגס. כתבתי התנסות זו, כדי לדון עם מתרגלים עמיתים על אופן ההתמודדות עם דברים פעוטים יום יומיים בטיפוח. הבנתי שבדרך הטיפוח אין הבדל בין עניינים מישנים לעניינים עיקריים. הם משקפים את כל ההחזקות שלנו.

לכן, אנחנו צריכים להתייחס ברצינות לטיפוח בפועל בחיי היומיום. בעניינים פעוטים שבחיי היומיום, הדבר החשוב ביותר הוא מה הן מחשבותינו ומה גורם למחשבות האלה. אנחנו צריכים להבין את צורת המחשבה ולתקן אותה לפי הפא. במיוחד ברגעי מפתח בהבהרת האמת והצלת ייצורים חיים, עלינו לתקן כל פעולה ומחשבה.