(Minghui.org)

מר ריד ברודי הוא דובר הארגון הבין-לאומי המפורסם לזכויות אדם – "משמר זכויות האדם". הוא ייצג את הארגון בסיוע בתביעה נגד הדיקטטור הצ'יליאני לשעבר, פינושה. כאשר נודע לו לאחרונה שבית המשפט בספרד קיבל את ההאשמות באשר לרצח עם ועינויים בתביעה נגד חמשת משתפי הפעולה העיקריים ברדיפת הפאלון גונג (ראש המפלגה הקומוניסטית לשעבר ג'יאנג זמין, יחד עם לואו גאן, בו שי-לאי, ג'יאה צ'ינג-לין, ווו גואן-ג'נג), אמר: "זוהי התקדמות חשובה ביותר".

דובר ארגון "משמר זכויות אדם",  ריד ברודי, בפעילות הנצחה שהתקיימה במהלך" יום זכויות האדם הבין-אומי"

הוא ציין: "התביעה הספרדית מבוססת על סמכות שיפוטית אוניברסלית. זהו יישום החוק הבין-לאומי בסיטואציה בה לא ניתן היה לקיים את הצדק בארץ המוצא. אין ספק כי עבור בני העם הסיני, סין היא המקום בו יש לחפש צדק. אך כאשר זה בלתי ניתן להשגה, אזי ניתן ליישם את החוק הבין-לאומי בכל בית משפט. כאשר הפשע חמור מספיק, ניתן לנקוט בפעולה. ספרד תיאלץ לעמוד בלחצים מצד המשטר הקומוניסטי הסיני. אולם השופטים הספרדים הם עצמאיים. הם יטפלו בתביעה תוך הקפדה יתרה. זוהי אכן התקדמות משמעותית ביותר".

מר ריד ברודי היה מעורב בקידום זכויות אדם וצדק שיפוטי במשך זמן רב. הוא השתתף בתביעות בין-לאומיות רבות. הוא שימש בתור הפרקליט הראשי בייצוג קרבנות הדיקטטור של צ'אד לשעבר, היסנה הברה (Hissene Habre), כאשר האחרון הועמד לדין בסנגל.

באשר לשימוש שעושים מתרגלי הפאלון גונג בחוק הבין-לאומי כדי להביא את הפושעים המרכזיים של המשטר הקומוניסטי הסיני לדין ולעצור את הפרת זכויות האדם, הוא אמר: "לקרבנות הזכות המלאה לחפש צדק באמצעים משפטיים. לרוע המזל, ישנם יותר מדי מעשי עוולה בעולם, ומעט מדי מקומות לתקנם. אנשים רבים, כולל הפאלון גונג, קרבנות טיבט ואחרים, נשללים את הזכות למשפט הוגן בארץ מולדתם. לפיכך, הם מבקשים צדק משפטי בחו"ל. אני סבור שהמשפט בספרד העביר מסר חשוב ביותר. לא רק שהוא מספק נחמה לקרבנות, הוא גם מספק להם במה שיפוטית. את זאת לא ניתן למצוא בארצם של הקרבנות עצמם. הם יכלו סוף סוף לדבר בחפשיות אודות הסבל שחוו ולדרוש צדק".