(Minghui.org)

וועידת הפאלון דאפא הכלל ארצית הראשונה לשיתוף התנסויות, התקיימה בבנגלדור, הודו ב-26 בדצמבר 2009.

אולם הוועידה

שיתוף התנסויות

הוועידה הפגישה ביחד מתרגלים מכל רחבי הודו, כדי לשתף ולעודד אחד את השני לתרגל על-פי הדאפא. המתרגלים השיגו תובנות נוספות מתוך מגוון התנסויות של מטפחים עמיתים, שיעזרו להם בטיפוח שלהם הלאה.

עשרים ושישה מטפחים שיתפו את ההתנסויות שלהם, באימות הפא, עשיית שלושת הדברים היטב, שחרור מושגים אנושיים וטיפוח ביציבות. מאחר וזו הייתה הוועידה הכלל ארצית הראשונה לשיתוף התנסויות, מתרגלים וותיקים וחדשים מכל המדינה נכחו בה.

נשיא עמותת הפאלון דאפא בהודו פתח את הוועידה כשהוא מצטט את המסר מלא ההשראה של המורה האהוב שלנו, שהתקבל במחיאות כפים סוערות.

פיטר, מתרגל הגר בהודו אמר, "אני נרגש מאד משיתוף ההתנסויות. הרגשתי נהדר לראות כל כך הרבה מתרגלים הודים". אשתו שיתפה אחר כך שהיא הרגישה שכל המתרגלים היו כמו משפחה אחת גדולה והאנרגיה המוקרנת שם הייתה מלאת חמלה.

כריס, מתרגלת גרמניה החיה בהודו, אמרה שהיא אסירת תודה מאד שהתקיימה וועידה ראשונה לשיתוף התנסויות. זהו אירוע היסטורי לדעתה. כמו כן היא ציינה שהשיתוף היה נמרץ. היא מאמינה שיהיו ועידות רבות נוספות בעתיד, שיעזרו לאנשים לשדרג את רמתם.

יושב ראש אחד המוסדות שהדאפא הוצגה בפניו לאחרונה, נכח בוועידה ביחד עם כמה סטודנטים שלו שרק החלו לתרגל את התרגילים. הוא אמר שהוא התרגש מהאנרגיה והחמלה והרגיש שאינו רוצה לעזוב את המקום. מספר גדול של סטודנטים שנכחו בוועידה הבינו בסופו של דבר את נקודות המבט של הפאלון דאפא ועזבו עם הבנה עמוקה יותר. המתרגלים סיפרו כיצד השיגו את הפא, ההשפעות הפלאיות והמרפאות והמבחנים שעברו לסילוק הקארמה.

הם שיתפו גם בנתיב השיפור שלהם באמצעות השגת הבנה עמוקה יותר של הדאפא. כמו כן שיתפו לגבי החשיבות של קבוצות פעילות והעובדות של הרדיפה בסין. הוועידה הסתיימה בבקשה לקרוא שנית את ברכתו של המורה .